Program festivala možete preuzeti i u .pdf formatu:
> ZAGREB - program FZ 2024. [.pdf]
> Lista sažetaka i životopisa [.pdf]

Projekcija dokumentarnog filma "Zajedno za risa" i razgovor s istraživačima risa, Magda Sindičić, Tomislav Gomerčić, Ira Topličanec

Datum i vrijeme:
utorak 23.4.2024., 18:00 - 19:00

Mjesto održavanja:
Tehnički muzej Nikola Tesla, Savska cesta 18

Vrsta događanja:
Projekcija filma i razgovor

Publika:
5., 6., 7. i 8. razred osnovne škole i srednja škola

Lokacija (prostorija):
Mala dvorana

Detalji

Posljednjih 7 godina znanstvenici s Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu su sudjelovali u provedbi međunarodnog projekta LIFE Lynx (https://www.lifelynx.eu/). Cilj projekta je bio zaustaviti izumiranje populacije risa u Dinaridima, te je zbog toga 18 risova preseljeno iz Karpata u Hrvatsku i Sloveniju. Risovi su hvatani u prirodi u Slovačkoj i Rumunjskoj, zatim su nekoliko tjedana proveli u karanteni u zemlji hvatanja, te su nakon toga transportirani na lokaciju ispuštanja u Hrvatskoj ili Sloveniji. Ispuštene risove se zatim prati pomoću nekoliko znanstvenih metoda – telemetrijskim ogrlicama, automatskim kamerama te prikupljanjem uzoraka za izolaciju DNA.  Dokumentarni film "Zajedno za risa"  upoznaje gledatelje s razlozima ugroženosti populacije risa u Dinaridima te predstavlja sve aktivnosti koje su poduzete kako bi se spasilo risove u Hrvatskoj i Sloveniji. Dokumentarac pruža uvid u znanstvene metode koje se koriste za praćenje populacija divljih životinja, te nosi snažnu poruku o važnosti očuvanja biološke raznolikosti. Nakon projekcije, sudionici će moći postaviti pitanja znanstvenicima koji su sudjelovali u provedbi projekta.

Biografija:

Magda Sindičić, izvanredna je profesorica na Zavodu za lovstvo i divlje životinje Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Bavi se istraživanjem ekologije divljih životinja, posebno zaštitom i upravljanjem velikim zvijerima. U sklopu njenog doktorata dokazano je da parenje u srodstvu ugrožava populaciju risa, što je bio temelj za pokretanje LIFE Lynx projekta. Koordinatorica je provedbe LIFE Lynx projekta u Hrvatskoj.

 

Tomislav Gomerčić je redovni profesor na Zavodu za veterinarsku biologiju Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Bavi se istraživanjima ekologije kopnenih i morskih sisavaca, posebno zaštitom i upravljanjem risa i dupina. Sudjelovao je u provedbi LIFE Lynx projekta, primarno u terenskim istraživanjima risa pomoću telemetrije i automatskih kamera.

 

Ira Topličanec je zaposlena na Veterinarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu kao pomoćnica voditeljice projekta LIFE Lynx. Sudjelovala je u provedbi svih projektnih aktivnosti, uključujući provedbu svih terenskih metoda istraživanja risa. Doktorirala je na istraživanju ekoloških čimbenika koji utječu na uspješnost repopulacije risa u Hrvatskoj.