Program festivala možete preuzeti i u .pdf formatu:
> ZAGREB - program FZ 2024. [.pdf]
> Lista sažetaka i životopisa [.pdf]

Inteligencija i intuicija: Periodni sustav elemenata, Nenad Raos

Datum i vrijeme:
srijeda 24.4.2024., 16:00 - 17:00

Mjesto održavanja:
Tehnički muzej Nikola Tesla, Savska cesta 18

Vrsta događanja:
Predavanje

Publika:
2., 3. i 4. razred srednje škole

Lokacija (prostorija):
Mala dvorana

Detalji

Iako se otkriće Periodnog sustava elemenata veže za ime ruskog kemičara Dmitrija Ivanoviča Mendeljejeva i 1869. godinu, „Mendeljevljeva tablica“ imala je još najmanje pet suotkrivača, kemičara koji su više ili manje uspješno svrstali kemijske elemente prema periodničnom ponavljanju njihovih svojstava. Periodni sustav elemenata primjer je važnosti intuicije u znanosti, budući da je izveden čisto empirijski, iz usporedbe svojstava kemijskih elemenata, a ne iz strukture atoma (čime se danas tumači).

Biografija:

Nenad Raos

Nenad Raos je kemičar, znanstveni savjetnik u trajnome zvanju, koji je do umirovljenja 2016. godine radio u zagrebačkom Institutu za medicinska istraživanja i medicinu rada (IMI). Autor je i koautor oko 200 znanstvenih i stručnih radova iz područja teorijske (računalne) kemije, kemije kompleksnih spojeva, bioanorganske kemije, povijesti kemije i komunikacijskih vještina u znanosti. Bio je pročelnik Sekcije za izobrazbu Hrvatskog kemijskog društva, glavni urednik Prirode te urednik rubrike Kemija u nastavi u časopisu Kemija u industriji; član je društva ProGeo-Hrvatska i Odjela za prirodoslovlje i matematiku Matice hrvatske. Još od studentskih dana bavi se popularizacijom znanosti. Autor je 15 znanstveno-popularnih knjiga, posljednje dvije su „Kemija – muza arhitekture“ (u koautorstvu sa Zvonkom Pađanom) i „Kemičar u kući – kemija svakodnevnog života“.