Program festivala možete preuzeti i u .pdf formatu:
> ZAGREB - program FZ 2024. [.pdf]
> Lista sažetaka i životopisa [.pdf]

Institut za fiziku i Hrvatsko vakuumsko društvo - Vakuumska radionica – pokusi vezani uz vakuum s posebnim osvrtom na Galilejev problem padanja teškog i laganog tijela, Berti Erjavec, Rafaela Radičić, Karmen Kapustić

Datum i vrijeme:
srijeda 24.4.2024., 12:30 - 14:00

Mjesto održavanja:
Tehnički muzej Nikola Tesla, Savska cesta 18

Vrsta događanja:
radionica

Publika:
predškolski uzrast, osnovna škola i srednja škola

Lokacija (prostorija):
Velika dvorana

Detalji

Radionica će prikazati različite pokuse koji će se odvijati u vakuumiranom prostoru pri niskom tlaku. Vidjeti ćemo što se događa s balonom u vakuumu, vrenje vode na sobnoj temperaturi, hlađenje vode u vakuumu, prijenos zvuka u vakuumu, te padanje tijela u prostoru gdje postoji i ne postoji otpor zraka – Galileov problem padanja teških i laganih tijela.

Biografija:

Berti Erjavec, dipl. ing. fizike je viši stručni suradnik za komunikaciju znanosti na Institutu za fiziku.  Prvo iskustvo stekao  je kao gimnazijski nastavnik fizike u Zagrebu od 1990.-2009. godine. Od 2009. godine radi na Institutu za fiziku u Zagrebu, a glavna djelatnost mu je znanstveno komuniciranje i obrazovanje. Vodio je petnaest projekata financiranih od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja te nekoliko europskih projekta popularizacije znanosti gdje je koordinirao znanstveni tim Instituta za fiziku. Organizirao je više od četrdeset znanstveno-popularnih događanja kao što je Dan otvorenih vrata, Znanstveni piknik, Festival znanosti, Sajam inovacija, Europska noć istraživača te objavio više od deset članaka u stručnim obrazovnim časopisima. Više na poveznici: http://www.ifs.hr/people/berti-erjavec/

 

Rafaela Radičić je PhD studentica na Institutu za fiziku u grupi za Plazmena i laserski primijenjena istraživanja. Za doktorat se bavim laserskom sintezom dvokomponentnih nanocestica s primjenom u fotokatalizi. Također, sa atmosferskim plazma jetom inkorporiram nanocestice u polimere. Trenutno završava doktorski studij Fizike u Rijeci na Fakultetu za Fiziku, Sveučilišta u Rijeci, smjer : Fizika kondenzirane materije.

 

Karmen Kapustić je doktorandica na Institutu za fiziku u grupi za istraživanje površina, međupovršina i 2D materijala. Upisala je doktorski studij fizike kondenzirane tvari na Sveučilištu u Rijeci. Bavim se sintezom uzoraka u uvjetima ultra visokog vakuuma (grafen i heterostrukture grafena i dihalkogenida prijaznih metala) i istraživanjem sintetiziranih uzoraka korištenjem raznih tehnika, npr. skenirajuća tunelirajuća mikroskopija (STM) u uvjetima ultra visokog vakuuma i mikroskopom atomskih sila (AFM) u ambijentalnim uvjetima. Istraživanje za moj doktorski studij je uglavnom usmjereno na proučavanje utjecaja naprezanja dihalkogenida prijelaznih metala na njihova svojstva, a naprezanje se uvodi rastom materijala na stepeničastim podlogama.