Program festivala možete preuzeti i u .pdf formatu:
> ZAGREB - program FZ 2024. [.pdf]
> Lista sažetaka i životopisa [.pdf]

Inteligencija u geodeziji, Đuro Barković, Mladen Zrinjski, Loris Redovniković, Ivan Ljubičić, Sergej Baričević, Antonio Tupek, Krunoslav Špoljar, Luka Družeić, Jurica Jagetić

Datum i vrijeme:
srijeda 24.4.2024., 10:00 - 11:00

Mjesto održavanja:
Tehnički muzej Nikola Tesla, Savska cesta 18

Vrsta događanja:
Prezentacija

Publika:
5., 6., 7. i 8. razred osnovne škole i srednja škola

Lokacija (prostorija):
Velika dvorana

Detalji

Učenje omogućuje razvoj inteligencije, a inteligencija olakšava učenje. Svakodnevno se susrećemo s različitim vrstama odnosno tipovima inteligencije. Kroz tematsku prezentaciju „Inteligencija u geodeziji“ bit će prikazani načini rješavanja temeljnih geodetskih zadataka primjenom različitih vrsti inteligencije. Sudionici će naučiti osnovne pojmove iz područja geodezije, upoznati se s zadaćama geodetskih stručnjaka te povezati geodeziju kao znanost s drugim znanostima.

Biografija:

Đuro Barković rođen je 1963. u Bizovcu. Diplomirao, magistrirao i doktorirao je na Geodetskom fakultetu. Redoviti je profesor u trajnom zvanju na Geodetskom fakultetu i pročelnik Katedre za zemljomjerstvo. Voditelj je Laboratorija za mjerenja i mjernu tehniku Geodetskog fakulteta. Objavio je više od 80 znanstvenih radova u časopisima i zbornicima znanstveno-stručnih skupova. Područje njegova znanstvenog interesa su geodetske metode mjerenja, precizna geodetska mjerenja, ispitivanja i umjeravanja geodetskih instrumenata i pribora. Član je Hrvatskoga geodetskog društva i predsjednik je TO 172 Optika i optički instrumenti pri Hrvatskom zavodu za norme.

 

Mladen Zrinjski rođen je 1972. u Varaždinu. Doktorirao je na Geodetskom fakultetu 2010. s disertacijom ''Definiranje mjerila kalibracijske baze Geodetskog fakulteta primjenom preciznog elektrooptičkog daljinomjera i GPS-a''. Redoviti je profesor na Geodetskom fakultetu i pročelnik Katedre za instrumentalnu tehniku. U znanstvenom radu bavi se geodetskim instrumentima, automatizacijom geodetskih mjerenja, preciznim geodetskim mjerenjima i GNSS-om. Objavio je više od 80 znanstvenih radova u časopisima i zbornicima znanstveno-stručnih skupova. Član je Hrvatskoga geodetskog društva, Hrvatskoga matematičkog društva, Hrvatskoga kartografskog društva i Hrvatskog društva za geometriju i grafiku.

 

Loris Redovniković rođen je 26. siječnja 1974. godine u Zagrebu. Školovanje je započeo 1980. godine u osnovnoj školi "Ivan Gošnjak" u Gračanima. Godine 1988. upisuje obrazovni centar "Nikola Tesla", smjer matematika-informatika, u Zagrebu, koji tijekom školovanja mijenja naziv u X. gimnazija. Nakon uspješno položene mature upisuje Geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 1992. godine. Diplomirao je 26. lipnja 1998, a doktorski rad obranio 2011. godine. Od srpnja 2004. do danas radi na Geodetskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, na Katedri za zemljomjerstvo Zavoda za primijenjenu geodeziju.

 

Ivan Ljubičić rođen je 8. kolovoza 1996. godine u Splitu. Nakon završene srednje škole Gimnazija dr. Mate Ujevića Imotski, prirodoslovno matematički smjer, upisuje Geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu na kojem je diplomirao 2021. godine na usmjerenju Geodezija. Nakon kratkog rada u privatnom sektoru, 2022. godine zapošljava se na radnom mjestu asistenta na Geodetskom fakultetu, na Katedri za zemljomjerstvo Zavoda za primijenjenu geodeziju.

 

Sergej Baričević rođen je 19. lipnja 1987. godine u Rijeci. Osnovnu školu pohađao je u Novom Vinodolskom, a srednju Građevinsku tehničku školu u Rijeci, smjer geodetski tehničar. Diplomirao je 13. srpnja 2011. na Geodetskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu te time stekao naziv magistra inženjera geodezije i geoinformatike. Po stjecanju zvanja radio je pet godina u privatnom i javnom sektoru na geodetskim i geoinformatičkim poslovima. Od listopada 2016. godine zaposlen je na radnom mjestu asistenta na Geodetskom fakultetu, na Katedri za zemljomjerstvo Zavoda za primijenjenu geodeziju. Doktorirao je 2022. godine s disertacijom naslova ''Razvoj metode umjeravanja geodetskih linearnih mjerila''.,

 

Antonio Tupek rođen je 12. kolovoza 1992. godine u Zagrebu. Osnovno školu pohađao je u Gornjoj Stubici, a srednju Geodetsku tehničku školu u Zagrebu. Godine 2016. diplomirao je na Geodetskom fakultet Sveučilišta u Zagrebu, na usmjerenju Geodezija. Nakon diplome kratko je vrijeme radio u privatnom sektoru, a od 2018. godine zaposlen je na radnom mjestu asistenta na Geodetskom fakultetu, na Katedri za instrumentalnu tehniku. Akademski stupanj doktora znanosti stekao je 2024. godine obranom doktorskog rada naslova ''Razvoj sustava za apsolutno umjeravanje GNSS antena''.

 

Krunoslav Špoljar rođen je 7. lipnja 1997. godine u Zaboku. Nakon završene srednje škole Tehničar za računalstvo u Zlataru, 2016. godine upisuje Geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Za rad ''Softverska podrška za obradu geodetskih mjerenja'' nagrađen je Rektorovom nagradom. Nakon završetka diplomskog studija 2021. godine, zapošljava se na radnom mjestu asistenta na Geodetskom fakultetu, na Katedri za instrumentalnu tehniku.

 

Luka Družeić rođen je 1. ožujka 1999. godine u Splitu. Nakon završetka II. gimnazije u Splitu, školovanje nastavlja na Geodetskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Preddiplomski studij geodezije i geoinformatike završava 2021. godine. Iste godine upisuje diplomski studij geodezije i geoinformatike, usmjerenje geoinformatika. Za rad "Razvoj metodologije za određivanje optimalne lokacije za izgradnju vjetroelektrana" nagrađen je Rektorovom nagradom. Nakon završetka diplomskog studija 2023. godine, zapošljava se na radnom mjestu asistenta na Geodetskom fakultetu, na Katedri za zemljomjerstvo.

 

Jurica Jagetić rođen je 1. ožujka 1993. godine u Varaždinu. Osnovnu i srednju školu, smjera opće gimnazije, pohađao je u Ivancu. Geodetski fakultet završava 2017. godine. Po završetku fakulteta, šest je godina radio u privatnom sektoru na poslovima katastarske i inženjerske geodezije. Na Geodetskom fakultetu zaposlen je kao asistent od prosinca 2023. godine, na Katedri za zemljomjerstvo Zavoda za primijenjenu geodeziju. Član je Udruge geodeta Varaždinske županije i Hrvatskog kartografskog društva.