Program festivala možete preuzeti i u .pdf formatu:
> ZAGREB - program FZ 2024. [.pdf]
> Lista sažetaka i životopisa [.pdf]

Geometrija vožnje bicikla, Josip Novak

Datum i vrijeme:
utorak 23.4.2024., 13:00 - 14:00

Mjesto održavanja:
Knjižnica Gajnice, Meksička 6

Vrsta događanja:
Predavanje

Publika:
predškolski uzrast, osnovna škola, srednja škola i djeca s posebnim potrebama

Lokacija (prostorija):
Knjižnica Gajnice

Detalji

Motivacija za problem dolazi iz jednog nastavka Sherlocka Holmesa gdje Sherlock i Watson pronađu tragove guma i pitaju se može li bicikl ostaviti takve tragove. Naime, prednji i stražnji kotač bicikla inače će ostaviti dva različita traga, pa se može gledati više problema povezanih s tragovima: koje su moguće putanje gdje stražnji kotač slijedi putanju prednjeg (odnosno, gdje imamo samo jedan trag), možemo li odrediti koji je trag došao od prednjeg, a koji od stražnjeg kotača, i kolika je površina koju dva traga zatvaraju?

Biografija:

Josip Novak rođen je 1994. godine u Zagrebu, gdje je završio gimnaziju Lucijana Vranjanina i glazbenu školu Blagoja Berse, a nakon toga studij teorijske matematike. Nakon diplome upisuje poslijediplomski doktorski studij matematike. Zaposlen je kao asistent na Fakultetu strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu. Uz to, aktivno se bavi glazbom sudjelujući u radu Oratorijskog društva crkve sv. Marka.