Program festivala možete preuzeti i u .pdf formatu:
> ZAGREB - program FZ 2024. [.pdf]
> Lista sažetaka i životopisa [.pdf]

Zagrebački zrak, Nevenka Pokos

Datum i vrijeme:
utorak 23.4.2024., 17:00 - 18:00

Mjesto održavanja:
Tehnički muzej Nikola Tesla, Savska cesta 18

Vrsta događanja:
Predavanje

Publika:
7. i 8. razred osnovne škole i srednja škola i djeca s posebnim potrebama

Lokacija (prostorija):
Mala dvorana

Detalji

Onečišćenje zraka veoma je štetno za zdravlje europskih građana. Svake godine zabilježi se oko 400 000 slučajeva preuranjene smrti zbog prekomjernih koncentracija onečišćujućih tvari u zraku, kao što su čestice prašine, dušikov dioksid i ozon. U EU-u je prije otprilike 30 godina doneseno zakonodavstvo o čistom zraku kojim se utvrđuju granične vrijednosti za koncentracije onečišćujućih tvari u zraku. Međutim, zrak loše kvalitete i danas je uobičajena pojava u većini država članica EU-a i brojnim europskim gradovima. Sud je utvrdio da europski građani i dalje udišu zrak koji je štetan za zdravlje poglavito zbog slabog zakonodavstva i loše provedbe politike. Sud svojim preporukama želi osnažiti Direktivu o kvaliteti zraka i promicati daljnje djelotvorne mjere koje poduzimaju Europska komisija i države članice, među ostalim bolje usklađivanje politika i obavješćivanje javnosti. Stanovnici Zagreba već dugo muku muče s kvalitetom zraka. Ona je već godinama narušena. Prema podacima Nastavnog zavoda za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar u Zagrebu je indeks kvalitete zraka loš do vrlo loš.

Biografija:

Nevenka Pokos

Nevenka Pokos, profesor Geografije, učitelj savjetnik, zaposlena u OŠ Dobriše Cesarića u Zagrebu. Diplomirala je na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu  na Geografskom odsjeku u Zagrebu. Uz neposredni rad s učenicima, uključena je i u ostale stručne poslove: mentor je studentima nastavničkog smjera studija Geografije i dvopredmetnog studija Geografije i Povijesti, mentor je  pristupnicima za polaganje stručnih ispita iz Geografije te je voditeljica  Županijskog stručnog vijeća za učitelje Geografije u osnovnim školama (Zagreb istok) Grada Zagreba. Višegodišnji je član Državnog povjerenstva za natjecanje iz Geografije te je autor ispita znanja i praktičnih/istraživačkih radova za sve razine natjecanja od petog do osmog razreda. Sudjeluje  u radu radinih skupina NCVVO i MZO s područja obrazovanja i vrednovanja.  Sudjeluje je u brojnim nacionalnim i međunarodnim projektima, uglavnom usmjerenim zaštitu okoliša i biosigurnost u kojima potiče učenike na kritičko i kreativno mišljenje s ciljem rješavanja problema na temelju prethodno usvojenih znanja. Školski je koordinator SEMEP projekta – projekta odgoja i obrazovanja za okoliš  namijenjen nastavnicima i učenicima u cilju poticanja  odgoja I obrazovanja za održivi razvoj. Dobitnica je Zahvalnice na doprinosu razvoja kvalitete odgojno-obrazovanog sustava Republike Hrvatske uz iznimno zalaganje i profesionalizam s ciljem omogućavanja kvalitetnog obrazovanja učenicima, Godišnje nagrade Hrvatskog geografskog društva za poučavanje Geografije, Oskara znanja i nagrade Baltazar.