Program festivala možete preuzeti i u .pdf formatu:
> ZAGREB - program FZ 2024. [.pdf]
> Lista sažetaka i životopisa [.pdf]

Mali kozmetički laboratoriji, Jasna Prlić Kardum, Ana Petračić, Iva Zokić, Teodora Prebeg, Katarina Sokač

Datum i vrijeme:
utorak 23.4.2024., 16:00 - 19:00

Mjesto održavanja:
Tehnički muzej Nikola Tesla, Savska cesta 18

Vrsta događanja:
radionica

Publika:
5., 6., 7. i 8. razred osnovne škole i srednja škola

Lokacija (prostorija):
Velika dvorana

Detalji

U društvu znanstvenica sa Zavoda za mehaničko i toplinsko procesno inženjerstvo naučite kako na kreativne načine pomoću separacijskih procesa doći od biljnih materijala do kozmetičkih proizvoda.

Otkrijte svijet jediničnih operacija na inovativnoj radionici: "Mali kozmetički laboratorij". Usitnjavanjem biljnih sastojaka i ekstrakcijom pomoću prirodnih niskotemperaturnih eutektičkih otapala (NADES-a), otkrit ćete tajne formuliranja krema. U sklopu radionice sudionici će naučiti postupke usitnjavanja, pripreme otapala i ekstrakcije pomoću DES-ova te sudjelovati u pripremi krema. Radionica naglašava važnost odabira biljnih materijala i tehničke izazove primjene DES-ova. Ova radionica nije samo prilika za stjecanje praktičnih vještina u kozmetičkoj industriji, već i za istraživanje uloge znanosti i tehnologije u razvoju inovativnih proizvoda.

Biografija:

JASNA PRLIĆ KARDUM

Jasna Prlić Kardum, profesor je na Zavodu za mehaničko i toplinsko procesno inženjerstvo, Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije gdje radi od 1996. godine. Na Fakultetu je diplomirala, magistrirala i doktorirala te drži predavanja i vježbe na više kolegija koji se održavaju na studiju Fakulteta. Područje znanstvenog i stručnog rada su ravnotežni i difuzijski separacijski procesi te prijenos tvari i topline u kemijskim proizvodnim procesima. Uže područje djelovanja odnosi se na proučavanje prijenosnih mehanizama u procesu sušenja ekstrakcije te kristalizacije. Posljednjih godina, bavi se ekstrakcijom u kojoj se za izdvajanje ključne komponente koriste niskotemperaturna eutektička otapala.

Rezultate svog znanstvenog rada objavila je u 40 znanstvenih radova u časopisima i zbornicima radova.

ANA PETRAČIĆ

Dr. sc. Ana Petračić rođena je 23. prosin220,,,ca 1992. u Sisku. 2007. godine upisala je zagrebačku XV. gimnaziju, a 2011. prijediplomski studij Kemijsko inženjerstvo na Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije. Diplomski studij Kemijsko procesno inženjerstvo završila je s pohvalom, Cum laude,  2016. godine. Po završetku studija, zaposlila se na istom fakultetu, u Zavodu za mehaničko i toplinsko procesno inženjerstvo. Doktorski rad obranila je 6. prosinca 2021. s ocjenom Summa cum laude. Bila je suradnica na znanstvenom projektu sufinanciranom od strane Europskog fonda za regionalni razvoj, te na projektu promocije STEM područja sufinanciranom od strane Europskog socijalnog fonda. Koautorica je osam znanstvenih radova te jednog poglavlja u knjizi.

 

IVA ZOKIĆ

Iva Zokić nakon završetka XVI. gimnazije u Zagrebu 2015. godine upisuje prijediplomski studij Ekoinženjerstvo na Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije, Sveučilišta u Zagrebu. Diplomirala je s velikom pohvalom 2021. godine, nakon čega se zapošljava na Zavodu za mehaničko i toplinsko procesno inženjerstvo i 2022. godine upisuje poslijediplomski doktorski studij Kemijsko inženjerstvo i primijenjena kemija. Kao asistent sudjeluje u izvođenju nastave na 7 kolegija i bila je suradnik na 2 projekta sufinancirana od strane EU (Napredno vođenje procesa kristalizacije i Formula za znanost). Sudjelovala je na 5 konferencija te je autor ili koautor 4 znanstvena rada.

 

TEODORA PREBEG

Teodora Prebeg rođena je 27.2.1997. u Osijeku. Upisuje se 2015. godine na prijediplomski studij Kemija i inženjerstvo materijala na Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu. 2021. godine boravi 4 mjeseca na njemačkom sveučilištu Freie Univesitaet Berlin na odsjeku za kemiju, biokemiju i farmaciju. Iste godine završava diplomski studij te se zapošljava kao asistent u nastavi u Zavodu za mehaničko i toplinsko procesno inženjerstvo gdje sudjeluje u izvođenju vježbi 7 kolegija. Bila je suradnik na projektu sufinanciranom iz EU fondova pod nazivom Formula za znanost. 2022. godine upisuje se na poslijediplomski doktorski studij Kemijsko inženjerstvo i primijenjena kemija. Sudjelovala je na 2 međunarodne konferencije te je autor ili koautor 5 znanstvenih radova.

 

KATARINA SOKAČ

Katarina Sokač, mag. ing. cheming., rođena je 15. 8. 1996. u Koprivnici. Diplomirala je 2021. godine na Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu. Od veljače do srpnja 2021. godine radi na projektu Green and conventional synthetic approaches for construction of flavonoid derivatives u Laboratoire de Chimie de Coordination, Toulouse, Francuska. Od listopada 2021. do svibnja 2022. zaposlena je kao istraživač-analitičar u tvrtki Teva Pharmaceutical Industries. Od svibnja 2022. godine zaposlena je kao asistent u Zavodu za mehaničko i toplinsko procesno inženjerstvo na Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije. Njezine istraživačke aktivnosti uključuju pripravu formulacija djelatnih tvari farmaceutske industrije poboljšanih primjenskih svojstava.