Program festivala možete preuzeti i u .pdf formatu:
> ZAGREB - program FZ 2024. [.pdf]
> Lista sažetaka i životopisa [.pdf]

Hoćeš – nećeš pokus kreće!, Anja Rakas, Ivana Sokol, Martina Piškor, Petra Kovačec, Martina Galić, Vilma Lovrinčević

Datum i vrijeme:
utorak 23.4.2024., 14:00 - 16:00

Mjesto održavanja:
Tehnički muzej Nikola Tesla, Savska cesta 18

Vrsta događanja:
radionica

Publika:
predškolski uzrast i niži razredi osnovne škole te 5. i 6. razred

Lokacija (prostorija):
Velika dvorana

Detalji

Radionica vodi kroz put na kojemu se događaju promjene boja, nastaje srebro, pale se tekućine, gore slatkiši, a učenje pri tome postaje zabavno i zanimljivo.

Bojanjem plamena dokazujemo različite alkalijske i zemnoalkalijske metale, a zelena vatra sve nas uči kako kemijskom reakcijom mogu nastati zapaljivi spojevi. Promjenom boje otopine u nekoliko sekundi, nastajanjem krutog srebra iz otopine i eksplozijom koja nastaje raspadom vodikovog peroksida, pomiješanog s običnim deterdžentom za posuđe, upoznajemo oksidacijsko-redukcijske reakcije koje su prisutne svuda oko nas. Gorenjem slatkiša na zabavan i zanimljiv način učimo o kemijskim promjenama i reakcijama koje se događaju u ljudskom tijelu kada slatkiši reagiraju sa želučanom kiselinom.

Biografija:

Anja Rakas, mag. ing. oecoing., rođena je 07.09.1995. Osnovno školsko obrazovanje završila je u Osnovnoj školi Glina,  a srednjoškolsko obrazovanje u Gimnaziji Sisak. 2018. godine završava sveučilišni preddiplomski studij Primijenjena kemija na Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu. Diplomski studij Ekoinženjestva završila je 2020. godine. Iste godine zapošljava se na radno mjesto asistent-doktorand u Zavodu za organsku kemije te upisuje doktorski studij na istom fakultetu. Znanstveno područje istraživanja usmjereno je na sintezu biološki aktivnih spojeva s potencijalnom antitumorskom i antibakterijskom aktivnosti. Do sada je sudjelovala na 9 međunarodnih i domaćih skupova te više puta u popularizaciji znanosti kao suvoditeljica radionica. Bila je neposredni voditelj prilikom izrade 4 diplomska i 5 završnih radova.

 

Dr sc. Ivana Sokol, rođena je 23. travnja 1992. godine u Splitu. Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije (FKIT) upisala je 2011./2012. godine te diplomirala 2017. godine. U travnju 2018. godine zaposlila se na Zavodu za organsku kemiju FKIT-a na radno mjesto asistenta te doktorirala u prosincu 2023. godine. Neposredno je vodila 16 završnih/diplomskih radova. Objavila je jedan znanstveni rad u tercijarnim publikacijama te je sudjelovala na 12 domaćih i međunarodnih kongresa.

 

Martina Piškor, mag. appl. chem., rođena je 12. rujna 1995. godine u Varaždinu. Pohađala je Graditeljsku prirodoslovnu i rudarsku školu Varaždin, smjer prirodoslovna gimnazija. Maturirala je 2014. godine te iste godine upisala Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije. Diplomirala je 2019. godine i u prosincu iste godine zaposlila se kao asistent na Zavodu za organsku kemiju. Upisala je poslijediplomski studij Kemijsko inženjerstvo i primijenjena kemija. Do sad je objavila dva znanstveni rad, sudjelovala na sedam znanstvenih skupova te bila neposredni voditelj kod izrade 10 završnih/diplomskih radova.

 

Vilma Lovrinčević, mag. appl. chem.,  rođena je 31. kolovoza 1995. u Splitu. Maturirala je 2014. te je iste godine upisala Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije. 2019. godine završila je diplomski studij Primijenjena kemija s temom Razvoj sinteze novih 1-aminonaftalenskih derivata. Na Zavodu za organsku kemiju zaposlila se 2020. kao asistent te upisala doktorski studij Kemijsko inženjerstvo i primijenjena kemija. Suradnik je na projektu HrZZ IP-2019-04-8008 voditelja dr.sc. Nikola Basarića. Objavila je 5 znanstvenih radova u časopisima citiranim u CC i sudjelovala je na sedam međunarodnih kongresa.

 

Petra Kovačec, mag. appl. chem rođena je 15. srpnja 1998. godine u Zaboku. 2013. godine upisuje Opću gimnaziju u Srednjoj školi Krapina koju završava 2017. godine. Iste godine upisuje Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije (FKIT) na kojem je diplomirala 2022. godine. U siječnju 2023. godine zaposlila se na Zavodu za organsku kemiju na Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije na radno mjesto asistenta. U jesen 2023. godine upisuje poslijediplomski studij Kemijsko inženjerstvo i primijenjena kemija. Znanstveno područje istraživanja usmjereno je na sintezu biološki aktivnih heterocikličkih organskih spojeva. Sudjelovala je u promociji Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije kroz radionice za djecu te sudjelovanjem na Danu otvorenih vrata FKIT-a.

 

Marina Galić, mag. appl. chem., rođena je 19. svibnja 1995. u Frankfurtu na Majni u SR Njemačkoj. Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije (FKIT) upisuje 2016. godine na kojem je diplomirala 2021. godine. U siječnju 2023. godine zapošljava se kao asistent na Zavodu za organsku kemiju na FKIT-u te u listopadu iste godine upisuje poslijediplomski doktorski studij Kemijsko inženjerstvo i primijenjena kemija. Suradnica je na projektu HRZZ-IP-2020-02-8090 voditelja dr. sc. Roberta Vianella. Do sada je sudjelovala na jednom međunarodnom skupu s posterskim priopćenjem. Također je sudjelovala kao volonter na međunardnom skupu HSKIKI te je više puta sudjelovala u radionicama za popularizaciju znanosti.