Program festivala možete preuzeti i u .pdf formatu:
> ZAGREB - program FZ 2024. [.pdf]
> Lista sažetaka i životopisa [.pdf]

Nuklearna elektrana poput živog organizma i obilazak Info centra o radioaktivnom otpadu, Lara Topol, Lara Kerep, Andrea Talian

Datum i vrijeme:
utorak 23.4.2024., 11:00 - 14:00

Mjesto održavanja:
Tehnički muzej Nikola Tesla, Savska cesta 18

Vrsta događanja:
radionica

Publika:
predškolski uzrast, osnovna škola i prvi razred srednje škole

Lokacija (prostorija):
Stalni postav

Detalji

Na radionici Nuklearna elektrana poput živog organizma povući će se paralela između ljudskog organizma i glavnih komponenti/načina funkcioniranja nuklearne elektrane prilagođeno djeci osnovnoškolskog uzrasta. Uz radionicu posjetitelji će imati priliku obići Info centar o radioaktivnom otpadu uz stručno vodstvo Fonda.

Biografija:

Lara Topol

Lara Topol magistrirala je na Fakultetu elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu, smjer energetika u suradnji s Norwegian University of Science and Technology. U kontrolnoj sobi nuklearne elektrane Krško radila je 5 godina kao dio smjenske ekipe. Uz rad u smjeni i sudjelovanje na remontnim aktivnostima poput zamjene reaktorskog goriva, pridobila je licencu glavnog operatera reaktora i postala prva glavna operaterka u elektrani od 1983. godine. Trenutno u Nuklearnoj elektrani Krško radi kao Shift Technical Advisor smjenske ekipe u kontrolnoj sobi te kao Operations Training Supervisor na odjelu stručnog osposobljavanja. Sa svojim timom instruktora kreira i nadzire trening novih i postojećih operatera. Bavi se promocijom nuklearne energetike kroz djelovanje u sklopu Hrvatskog i Slovenskog nuklearnog društva te javnim i medijskim nastupima. Sudjeluje u aktivnostima međunarodnih nuklearnih organizacija World Association of Nuclear Operators te Pressurized Water Reactor Owners Group na području osposobljavanja i razvoja procedura za tlačnovodne reaktore.

 

Lara Kerep

Lara Kerep zaposlena je na poziciji Više suradnice za odnose s javnošću Fonda za financiranje razgradnje NEK. na tom radnom mjestu bavi se informiranjem javnosti o tematici zbrinjavanja radioaktivnog otpada i uspostave Centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada. Članica je Mreže mlade generacije Hrvatskog nuklearnog društva, te sudjeluje u organizaciji Europskog nuklearnog foruma 2025. godine.

 

Andrea Talian

Andrea Talian je suradnica u poslovima odnosa s javnošću u Fondu za financiranje razgradnje NEK. Na tom radnom mjestu bavi se informiranjem javnosti o tematici zbrinjavanja radioaktivnog otpada i uspostave Centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada u Republici Hrvatskoj. Kroz svoj rad u odnosima s javnošću informira javnost i nastoji podići svijest javnosti o važnosm pitanju ispravnog i tehnički sigurnog zbrinjavanja radioaktivnog otpada.