Program festivala možete preuzeti i u .pdf formatu:
> ZAGREB - program FZ 2024. [.pdf]
> Lista sažetaka i životopisa [.pdf]

„Pametni“ mikroorganizmi, Dajana Kučić Grgić, Vesna Ocelić Bulatović, Martina Miloloža, Kristina Bule Možar i Marijana Vidaković

Datum i vrijeme:
utorak 23.4.2024., 10:00 - 12:00

Mjesto održavanja:
Tehnički muzej Nikola Tesla, Savska cesta 18

Vrsta događanja:
radionica

Publika:
predškolski uzrast i niži razredi osnovne škole

Lokacija (prostorija):
Velika dvorana

Detalji

Radionica će pružiti djeci interaktivno iskustvo u kojem će istražiti postupke razdvajanja otpada te razumjeti zašto je važno odvajati različite vrste materijala radi očuvanja okoliša. Kroz praktične aktivnosti, poput izrade biopolimera iz prirodnih materijala, djeca će razviti kreativnost i svijest o održivim rješenjima za upravljanje otpadom. Upoznavanje s mikroorganizmima pružit će djeci uvid u nevjerojatne sposobnosti ovih malih organizama te kako se mogu koristiti u procesima proizvodnje biopolimera. Ova interdisciplinarna perspektiva potaknut će znatiželju i razumijevanje kompleksnih ekoloških i znanstvenih koncepata na pristupačan način. Kroz ovakve edukativne aktivnosti, djeca će stvoriti osnovu za razumijevanje važnosti održivog razvoja i zaštite okoliša, dok istovremeno razvijaju vještine suradnje, kritičkog razmišljanja i rješavanja problema.

Biografija:

Izv. prof. dr. sc. Dajana Kučić Grgić

Dajana Kučić Grgić zaposlena je na Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu u Zavodu za industrijsku ekologiju, gdje trenutno obnaša funkciju predstojnice Zavoda. Njen znanstveno-istraživački rad vezan je uz bioremedijaciju voda onečišćenih mikroplastikom i antiviroticima, razvoj biorazgradljivih i kompostabilnih materijala, te uz in vitro ekotoksikološka ispitivanja. Aktivno je sudjelovala u 9 znanstvenih projekata, od kojih je 5 u tijeku. Do sad je objavila više od 80 znanstvena rada. Urednica je znanstveno-stručnog časopisa Kemija u industriji. Voditeljica je više stručnih suradnji s industrijom te koautorica nekoliko idejnih projekata i elaborata.

 

Izv. prof. dr. sc. Vesna Ocelić Bulatović

Vesna Ocelić Bulatović zaposlena je na Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu u Zavodu za inženjerstvo površina polimernih materijala. Znanstvena istraživanja dr. sc. Vesne Ocelić Bulatović obuhvaćaju razvoj, pripremu i detaljnu karakterizaciju polimernih mješavina, biorazgradljivih polimernih materijala, kompozita i nanokompozita. Do sad je objavila više od 60 znanstvenih radova. Članica je Znanstvenog vijeća za naftno-plinsko gospodarstvo i energetiku Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Članica je uredničkog odbora 2 časopisa: Journal of Sustainable Technologies and Materials, (JST&M) i Kemija u industriji. Bila je dopredsjednica 2 međunarodna znanstveno-stručna skupa te članica i tajnica znanstvenog i/ili organizacijskog odbora 7 međunarodna i 1 domaćeg znanstvenog skupa.

 

Dr.sc. Martina Miloloža

Martina Miloloža rođena je u Osijeku, gdje je pohađala Opću gimnaziju. Nakon završene srednje škole upisuje Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, na kojem završava studij Ekoinženjerstva uz pohvalu magna cum laude. Doktorirala je 2023. godine na istoimenom fakultetu. Dobitnica je Rektorove nagrade za akademsku godinu 2016./2017. za individualni znanstveni i umjetnički rad. Trenutno je zaposlena Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije kao asistentica. Sudjelovala je na više domaćih i međunarodnih skupova s usmenim i posterskim priopćenjima. Objavila je više od 20 znanstvenih radova. Članica je Hrvatskog društva kemijskih inženjera i tehnologa (HDKI), Hrvatskog mikrobiološkog društva, kao i Hrvatskog toksikološkog društva.

 

Kristina Bule Možar, mag. ing. oecoing.

Kristina Bule Možar rođena je u Zagrebu 20. rujna 1995. godine. Pohađala je osnovnu školu OŠ Vukomerec i srednju školu X. gimnazija Ivan Supek, u Zagrebu. Nakon završetka srednje škole, 2014. godine upisala je preddiplomski studij Ekoinženjerstvo na Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu. Po završetku preddiplomskog studija, 2018. godine upisala je diplomski studij Ekoinženjerstvo na istoimenom Fakultetu. Diplomirala je 2020. godine te je iste godine osvojila i Rektorovu nagradu za rad pod nazivom Ekotoksikološki učinci mikroplastike na okolišne organizme. Iste godine zaposlila se na Fakultetu u Zavodu za analitičku kemiju kao asistent-doktorand na projektu Hrvatske zaklade za znanost.

 

Marijana Vidaković, tehnička suradnica

Marijana Vidaković rođena je 30. rujna 1971. Osnovno i srednjoškolsko obrazovanje završila je u Zagrebu. Od 01. veljače 1998. zaposlena na Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije. U Zavodu za industrijsku ekologiju aktivno sudjeluje u izvođenju laboratorijskih vježbi, te kao suradnik na znanstvenim i stručnim projektima.