Program festivala možete preuzeti i u .pdf formatu:
> ZAGREB - program FZ 2024. [.pdf]
> Lista sažetaka i životopisa [.pdf]

Glazbena inteligencija u funkciji nacionalne baštine, Tatjana Mihalić, Dolores Mumelaš

Datum i vrijeme:
ponedjeljak 22.4.2024., 10:00 - 11:30

Mjesto održavanja:
Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu, Ulica Hrvatske bratske zajednice 4

Vrsta događanja:
radionica

Publika:
2., 3. i 4. razred srednje škole

Detalji

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu organizirat će još jednu aktivnost građanske znanosti u suradnji sa srednjim školama. Glazbena inteligencija u funkciji nacionalne baštine aktivnost je koja se odnosi na istraživanje nad građom Zbirke muzikalija i audiomaterijala Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu, odnosno nad neobjavljenim zvučnim snimkama iz ostavštine Silvija Foretića. Svrha aktivnosti je identifikacija zvučnih snimaka iz ostavštine, a glavni cilj - analiza i sistematizacija zvučnih zapisa kako bi bili dostupni za pretraživanje i korištenje zainteresiranoj javnosti. Jedan od ciljeva bio bi i potaknuti glazbenu inteligenciju kod učenika. Zbirka muzikalija i audiomaterijala odabrat će i pripremiti građu nad kojom će se vršiti istraživanje, dok će Odjel Korisničke službe sudjelovati na temelju iskustva stečenog tijekom CeOS_SE projekta kroz organizacijsku podršku, izradu obrazaca, pripremu, edukaciju o građanskoj znanosti i evaluaciju aktivnosti. U aktivnost će biti uključeni učenici srednjih glazbenih škola. Aktivost će se održati u dogovoru sa srednjim glazbenim školama u prostoru Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu. Prije same aktivnost učenici će biti educirani o provođenju potrebnih zadataka, a prikupljene rezultate analizirat će sa stručnjacima iz područja glazbe na licu mjesta. Ova aktivnost predstavlja korak prema očuvanju i promicanju nacionalne glazbene baštine, potičući istovremeno razvoj glazbene inteligencije kod učenika srednjih glazbenih škola.

Biografija:

Tatjana Mihalić

Tatjana Mihalić diplomirala je muzikologiju  na Muzičkoj akademiji Sveučilišta u Zagrebu, te knjižničarstvo na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a 2012. obranila doktorsku disertaciju. Članica Komisije za glazbene knjižnice i zbirke pri Hrvatskom knjižničarskom društvu, Hrvatske udruge muzičkih knjižnica, arhiva i dokumentacijskih centara te Hrvatskog muzikološkog društva. Od 2007. predsjednica RILM-ove komisije za Hrvatsku, najveće svjetske glazbene bibliografske baze, sa sjedištem u New Yorku (USA). Od 2000. zaposlena u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu, a od 2006. kao koordinatorica Zbirke muzikalija i audiomaterijala NSK. Sudjelovala na više domaćih i međunarodnih stručnih skupova te vodila projekte koje uključuju teme iz glazbenog knjižničarstva.

 

Dolores Mumelaš

Dolores Mumelaš knjižničarka je u Odjelu korisničke službe Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu. Radi  kao predmetni stručnjak na usluzi Pitajte knjižničara – tematsko pretraživanje. Od 2018. godine obavlja i poslove Europskog dokumentacijskog centra NSK. Usmjerena je na organiziranje posebnih programa za korisnike s naglaskom na aktivnosti građanske znanosti. Članica je međunarodnog projekta Citizen-Enhanced Open Science in Southeastern Europe Higher Education Knowledge Hubs, a od 2023. vodi webinar „Građanska znanost u knjižnicama“ u okviru Centra za stalno stručno usavršavanje knjižničara. Područje interesa su joj knjižnice i održivi razvoj, zeleno knjižničarstvo, službene publikacije, rad s korisnicima te otvorena i građanska znanost.