Program festivala možete preuzeti i u .pdf formatu:
> ZAGREB - program FZ 2024. [.pdf]
> Lista sažetaka i životopisa [.pdf]

Primjena i važnost ekoremedijacije u sanaciji onečišćenih područja, Ružica Lončar

Datum i vrijeme:
ponedjeljak 22.4.2024., 18:00 - 19:00

Mjesto održavanja:
Tehnički muzej Nikola Tesla, Savska cesta 18

Vrsta događanja:
radionica

Publika:
2., 3. i 4. razred srednje škole i djeca s posebnim potrebama

Lokacija (prostorija):
Velika dvorana

Detalji

Zagađenje okoliša predstavlja trajan oblik promjene sastava i osobina okoliša. Dakle, čovjek svojim djelovanjem ugrožava i zagađuje tlo, zrak i vodu. Zagađenje može uzrokovati bolest pa čak i smrt. Onečišćenje je postojanje štetnih tvari ili energije u okolišu koja je manja od maksimalno dopuštene, a koja se može određenim kemijskim, fizikalnim i biološkim putem vratiti u prvobitno stanje. Onečišćenje okoliša je rezultat prije svega ljudske aktivnosti. Ekoremedijacija je proces čišćenja prirodnog okruženja odnosno proces koji vraća zagađeno ili kontaminirano područje u njegovo prvobitno stanje koje nije štetno za ljude i druge žive organizme. Remedijacija se odnosi na obnavljanje staništa tla, podzemnih voda, sedimenata ili površinskih voda upotrebom prirodnih i poluprirodnih sustava i procesa za obnovu i zaštitu okoliša. Za to su često potrebni građevinski projekti kako bi se okoliš vratio u ekosustav koji je zdrav i koji funkcionira. Zato ekoremedijacija ima utjecaj na živi svijet, društvo i gospodarstvo. Zadaće su ekoremedijacije: obnova prirodnih resursa, sanacija i revitalizacija područja, prevencija erozije, očuvanjeprirodnih staništa biljaka i životinja. Vrste ekoremedijacije su fitoremedijacija i bioremedijacija.

Biografija:

Ružica Lončar, prof. geologije i geografije, savjetnik zaposlena je u I. tehničkoj školi Tesla u Zagrebu. Diplomirala je na PMF – u geografski odsjek 1998. godine. Voditeljica je ŽSV -a nastavnika geografije u strukovnim školama Grada Zagreba, autorica udžbenika iz geografije za 1. razred četverogodišnjih strukovnih škola, metodičkih priručnika, inovativnih metoda poučavanja od kojih je izrada digitalnih obrazovnih sadržaja u sklopu projekta MZO i – nastava, geomatematika, projekti održivog razvoja i sl. Sudjelovala je u brojnim nacionalnim i međunarodnim projektima, uglavnom usmjerenim na utjecaj tehnologije na okoliš, gospodarstvo i stanovništvo u kojima potiče učenike na kritičko i kreativno mišljenje s ciljem rješavanja problema na temelju prethodno usvojenih znanja. Vrlo često povezuje znanja iz geografije i strukovnih tehničkih predmeta što omogućuje razvoj tehničke inteligencije. U školskoj godini 2020./2021.i 2021./2022., 2022./2023. izabrana je u petstotinjak najuspješnijih odgojno – obrazovnih djelatnika koji su doprinijeli unaprjeđenju odgojno – obrazovnog sustava Republike Hrvatske. Dobitnica je Nagrade za poučavanje geografije u 2023. godini koju dodjeljuje Hrvatsko geografsko društvo.