Program festivala možete preuzeti i u .pdf formatu:
> ZAGREB - program FZ 2024. [.pdf]
> Lista sažetaka i životopisa [.pdf]

Po čemu pamtimo Bunsena, Marina Čalogović

Datum i vrijeme:
ponedjeljak 22.4.2024., 14:00 - 15:00

Mjesto održavanja:
Tehnički muzej Nikola Tesla, Savska cesta 18

Vrsta događanja:
Prezentacija

Publika:
7. i 8. razred osnovne škole i srednja škola

Lokacija (prostorija):
Velika dvorana

Detalji

U predavanju ću pričati o njemačkom kemičaru Robertu Bunsenu. Konstruirao je plamenik koji je i nazvan po njemu 'Bunsenov plamenik', a danas se koristi u svakom kemijskom laboratoriju. Koristeći svoj plamenik Bunsen je istraživao emisijske spektre ugrijanih elemenata i s fizičarom G. Kirchhoffom otkrio dva nova elementa: cezij i rubidij.

Biografija:

Rođena je u Zagrebu 1987. g. gdje je završila osnovnu školu i gimnaziju. Diplomirala je kemiju na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu 2012. g. Od 2012. do 2015. g. bila je zaposlena na Institutu Ruđer Bošković, i sudjelovala je u nastavi na Kemijskom odsjeku PMF-a kao honorarna asistentica. Doktorirala je 2020. g. na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu na istraživanju prirodnih impaktnih stakala, impaktita i tektita. Sudjelovala je u istraživanju intenziteta erozije na otoku Rabu 2018.-2022.