Program festivala možete preuzeti i u .pdf formatu:
> ZAGREB - program FZ 2024. [.pdf]
> Lista sažetaka i životopisa [.pdf]

Doprinos stranaca boljem poznavanju hrvatskih prostora 17. stoljeća:
nizozemski kartograf Johannes Blaeu, Dubravka Mlinarić i Dubravko Aladić, Hrvatsko kartografsko društvo

Datum i vrijeme:

Mjesto održavanja:
SNIMKE

Vrsta događanja:
SNIMKA - Predavanje

Publika:
7. i 8. razred osnovne škole, srednja škola

Detalji

https://www.youtube.com/watch?v=Yvdi6ztexsw

Istina leži u očima promatrača što je točno i na primjeru kartografa ranog novog vijeka. Stoga je naročito zanimljiva situacija kada stranac, čovjek koji vjerojatno nije nogom kročio na teritorij hrvatskih zemalja, izrađuje kartu toga prostora. Njegova percepcija je stoga dragocjen izvor za poimanje hrvatskih zemalja u 17. stoljeću iz „vanjske“ perspektive. Takav primjer je Johannes Blaeu, jedan od najpoznatijih kartografa i izrađivača atlasa u 17. stoljeću, čovjek koji je cijenio doprinose lokalnih istraživača i poznavatelja određenog prostora kako bi upotpunio svoje vrlo cijenjeno i široko dostupno izdanje Atlasa Maior – atlasa koji je širem krugu europskih korisnika promijenio i približio sliku dotad poznatoga svijeta.

Biografija:

Dubravka Mlinarić

Dubravka Mlinarić je povjesničarka i geografkinja u zvanju znanstvene savjetnice, zaposlena na Institutu za istraživanje migracija. Diplomirala je povijest i geografiju na Filozofskom i Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu, magistrirala na Srednjoeuropskom sveučilištu u Budimpešti te doktorirala na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Područja njezina istraživačkog interesa su hrvatska ranonovovjekovna povijest u širem regionalnom i interdisciplinarnom kontekstu, s naglaskom na povijesnu geografiju, demografiju i migracije, kartografiju te povijest okoliša. Objavila je dvije knjige i više od šezdeset znanstvenih i stručnih radova. Od 2008. godine predaje povijesnu kartografiju na doktorskom studiju predmoderne povijesti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

 

Dubravko Aladić

Dubravko Aladić rođen je u Osijeku 1990. godine. Diplomirao je povijest i pedagogiju 2014. godine na Filozofskom fakultetu u Osijeku (tema Arhitektura Pompeja i Herkulanuma). Od 2009. godine član je Međunarodne udruge studenata povijesti ISHA, a od 2012. urednik međunarodnog časopisa studenata povijesti 'Carnival'. Kao profesor povijesti u gimnaziji A. G. Matoš od 2015. godine sudjeluje u radu projekta Erasmus+ Understanding and critical media literacy. Vodio je Erasmus+ projekt Back to the roots, back to the future. Kao mentor vodio je učenike na državna natjecanja iz povijesti (2018-2021). Aktivan je član Hrvatske udruge nastavnika povijesti (HUNP) i redovito se usavršava u edukaciji povijesti na nacionalnoj i međunarodnoj razini. Autor je digitalnih nastavnih materijala za gimnazije.