INTELIGENTNA PRAVNA STRATEGIJA: TRGOVAČKO PRAVO I DIGITALNA TRANSFORMACIJA, Doc. dr. sc. Sanja Gongeta, prof. struč. stud.

Datum i vrijeme:

Mjesto održavanja:
Veleučilište "Lavoslav Ružička", Blage Zadre 2, Vukovar

Vrsta događanja:
Predavanje

Publika:
ostali

Detalji

Trgovačko pravo u digitalno doba – pojam i europski zakonodavni okvir! Kako digitalizacija utječe na ugovorne odnose? Perspektive, izazovi i inovacije koje tehnološki napredak donosi pred zakonodavce i sudionike u prometu roba i usluga. Primjeri pametnih ugovora.

Biografija:

naslovna docentica Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, prof. struč. stud., prodekanica za stručni i znanstvenoistraživački rad i međunarodnu suradnju Veleučilišta "Lavoslav Ružička" u Vukovaru