Predavanje 10: (Manuela Murvaj)

Datum i vrijeme:
četvrtak 25.4.2024., 12:20 - 13:00
četvrtak 25.4.2024., 13:10 - 13:50

Mjesto održavanja:
Zdravstvena i veterinarska škola Dr. Andrije Štampara Vinkovci, Ul. Hansa Dietricha Genschera 16A, 32100, Vinkovci

Publika:
2., 3. i 4. razred srednje škole, opća populacija

Lokacija (prostorija):
Zdravstvena i veterinarska škola dr. Andrije Štampara Vinkovci

Detalji

Ovim predavanjem želim prikazati opću sliku umjetne inteligencije i objasniti osnovne

principe funkcioniranja njenih razvijenijih grana, poput umjetnih neuronskih mreža,

evolucijskih algoritama, računalnog vida i neizrazite logike. Prezentacija sadrži uvid u funkcioniranje iznimno širokog područja umjetne inteligencije, te je obrazložena potreba za daljnjim istraživanjem i inovacijama na dobrobit cjelokupnog društva.

Umjetna inteligencija premda još uvijek mlado područje, djeluje na širok spektar različitih problema, pa tako svoju primjenu nalazi i u zaštiti okoliša. Prezentacijom su prikazani aspekti djelovanja umjetne inteligencije u zaštiti okoliša i ekosustava, procjenama onečišćenja, kontroli kvalitete zraka i voda, gospodarenju prirodnim resursima, donošenju odluka koje mogu utjecati na okoliš i dr. Zasigurno razvoj umjetne inteligencije u većoj mjeri koristit će čovječanstvu u različitim aspektima. Za sada je potrebno zadovoljiti se razinom strojne inteligencije koja potpomaže moderne aplikacije i sustave i čini ih "pametnijima". Biološki sustavi i modeli, među kojima je i virtualna stvarnost, kontinuirano podsjećaju na rapidni napredak tehnologije. Potrebno je poduzeti i sigurnosne mjere, jer bilo koji oblik inteligencije može biti i potencijalno opasan.

Biografija:

Manuela Murvaj rođena je 1976. godine u Vinkovcima gdje je završila osnovnu školu i Gimnaziju, studirala je i diplomirala na osječkom Pedagoškom fakultetu, smjer biologija i kemija te stekla zvanje profesorica biologije i kemije – magistra edukacije biologije i kemije. Prvi posao je bio nastavnica biologije, kemije i prirode u O.Š. Antun Gustav Matoš u Vinkovcima, nakon čega se zapošljava u dvije škole; Zdravstvenoj i veterinarskoj školi dr. Andrije Štampara  i Poljoprivredno šumarskoj školi Vinkovci. Radila je s učenicima na brojnim europskim projektima. Redovito se usavršava i sudjeluje u raznim projektima vezanim za obrazovanje. Nastavnom procesu voli pristupati na kreativan način inzistirajući na postizanju učeničkih kompetencija i praktičnoj primjeni usvojenih nastavnih sadržaja aktivnim radom učenika. Redovito se stručno usavršava pohađanjem stručnih skupova i seminara. Smatra da je nužno odmaknuti se od tradicionalnih metoda poučavanja te koristiti modernu tehnologiju i didaktičke materijale kako bi učenike motivirali i potaknuli njihovu kreativnost i radoznalost.