Kristalne strukture metala (Snježana Lukač, Melita Barić Tominac)

Datum i vrijeme:
petak 26.4.2024., 14:45 - 15:15

Mjesto održavanja:
Tehnička škola Ruđera Boškovića (Ul. Stanka Vraza 15, 32100, Vinkovci)

Vrsta događanja:
Prezentacija

Publika:
2., 3. i 4. razred srednje škole

Detalji

Matematika je prisutna u svim sferama suvremenog života, dok je kemija  znanost koja omogućava stvarnu primjenu matematičkih koncepta. Ta interdisciplinarna suradnja osigurava bolje razumijevanje prirodnih zakonitosti i razvoj inovacija u raznim znanstvenim i tehnološkim područjima. Kroz interaktivnu prezentaciju kod učenika razvijamo logičko razmišljanje i primjenu matematike u rješavanju kemijskih problema.  Učenici su izradili modele elementarnih ćelija kristalnih struktura metala: prostorno i plošno centriranu kubičnu slagalinu i heksagonsku slagalinu. Slagaline su načinili od papira i loptica za stolni tenis. Upotreba modela i vizualizacija kristalnih struktura pomaže učenicima da bolje razumiju koncepte gustoće, udaljenosti između središta najbližih atoma, polumjera atoma, te broja atoma koji pripada pojedinoj elementarnoj ćeliji. Koristeći modele, učenici mogu razviti trodimenzionalno razumijevanje strukture metala, pojma elementarne ćelije i kristala uopće. Učenici koristeći matematičke koncepte računaju popunjenost prostora i udio šupljina u pojedinoj slagalini. Proučavanje kristalnih struktura pomaže nam shvatiti kako matematika i kemija zajedno oblikuju tvari.

Biografija:

Snježana Lukač, prof. izvrsni savjetnik radi kao nastavnik matematike u Gimnaziji Matije Antuna Reljkovića u Vinkovcima od 1989. godine. Rođena 6. travnja 1965. godine u Otoku. Od 1970. godine živi u Vinkovcima. Diplomirala na Pedagoškom fakultetu u Osijeku studij matematike i fizike 1989. godine. 2022. godine napredovala u zvanje izvrstan savjetnik.

Od 2009. do 2016. godine voditeljica Županijskog stručnog vijeća za nastavnike matematike Vukovarsko - srijemske županije.

Sudjelovala u projektima (projekt „Matematika između realnog i virtualnog“, međunarodni projekt Comenius „To play or not to play with water“, MERIA, Huni).

Suautor udžbenika iz matematike za prvi, drugi, treći i četvrti razred gimnazije i srednje strukovne škole, digitalnog udžbenika (IZZI) te digitalnog priručnika za nastavnike (Profil Klett 2014.-2021.)

Suautor kurikuluma fakultativne nastave matematike, četiri vježbenice i priručnika za nastavnike u okviru projekta „Matematika između realnog i virtualnog“ 2016.

Autor videolekcija ŠzŽ - nastava na daljinu (2020.), i-nastava (Ministarstvo znanosti i obrazovanja 2020.-2021.).

Autor materijala za vrednovanje - pomoć nastavnicima kod nastave na daljinu (Profil Klett 2020.)

Član Hrvatskog matematičkog društva. Održava predavanja i radionice na državnom i županijskom nivou. Kontinuirano radi u Državnom i Županijskom povjerenstvu za natjecanja iz matematike

 

 

Melita Barić Tominac rođena je 22. travnja 1964. u Vinkovcima, gdje završava OŠ i Gimnaziju. Završila je Pedagoški fakultet u Osijeku smjer biologija i kemija. Stupanj magistra znanosti stekla je na Šumarskom fakultetu u Zagrebu. U Gimnaziji M. A. Reljkovića zaposlena je od 1989. godine, na radnom mjestu nastavnika kemije. Od školske godine 2012./2013. voditelj je ŽSV-a za profesore kemije srednjih škola Vukovarsko-srijemske županije. Član je Županijskog i Državnog povjerenstva za natjecanje iz Kemije . Na školskim, županijskim i državnim stručnim skupovima održala je niz predavanja i radionica. Koautorica je udžbenika i zbirki zadataka iz kemije za 1., 2. ,3. .i 4. razred gimnazije, kao i digitalnih obrazovnih sadržaja za iste razrede. U statusu je profesora izvrsnog savjetnika.