Program festivala SVEUČILIŠTE SJEVER:
> SVEUČILIŠTE SJEVER - program FZ 2024. [.pdf]
> SVEUČILIŠTE SJEVER - program festivala - kategorizirano prema publici i uzrastu

U tijeku je ažuriranje tablice događanja sa detaljima, neki termini događanja su dostupni i u gore navedenoj .pdf datoteci i poveznici.

Inteligencija u liku i djelu Leonarda da Vincija,
voditeljica: Štefica Pokorny

Datum i vrijeme:
srijeda 24.4.2024., 13:15 - 14:00

Mjesto održavanja:
Sveučilište Sjever, Sveučilišni centar Varaždin, 104. brigade 1 (Zgrada: UNIN2)

Vrsta događanja:
predavanje

Publika:
2., 3. i 4. razred srednje škole

Lokacija (prostorija):
UNIN2 - predavaona 101