Program festivala SVEUČILIŠTE SJEVER:
> SVEUČILIŠTE SJEVER - program FZ 2024. [.pdf]
> SVEUČILIŠTE SJEVER - program festivala - kategorizirano prema publici i uzrastu

U tijeku je ažuriranje tablice događanja sa detaljima, neki termini događanja su dostupni i u gore navedenoj .pdf datoteci i poveznici.

Digitalna inteligencija i generacija Z,
voditelj: Jelena Blaži

Datum i vrijeme:
ponedjeljak 22.4.2024., 14:00 - 15:00

Mjesto održavanja:
Sveučilište Sjever, Sveučilišni centar Varaždin, 104. brigade 3 (Zgrada: UNIN1)

Vrsta događanja:
predavanje

Publika:
studenti

Lokacija (prostorija):
UNIN1 - predavaona 26