Program festivala SVEUČILIŠTE SJEVER:
> SVEUČILIŠTE SJEVER - program FZ 2024. [.pdf]
> SVEUČILIŠTE SJEVER - program festivala - kategorizirano prema publici i uzrastu

U tijeku je ažuriranje tablice događanja sa detaljima, neki termini događanja su dostupni i u gore navedenoj .pdf datoteci i poveznici.

Idemo logički razmisliti ...,
voditelji: Matija Novak i Marija Maček

Datum i vrijeme:
utorak 23.4.2024., 9:30 - 11:00

Mjesto održavanja:
FOI, Fakultet organizacije i informatike, Pavlinska 2, 42000 Varaždin

Vrsta događanja:
predavanje, radionica

Publika:
predškolski uzrast i niži razredi osnovne škole

Lokacija (prostorija):
FOI, dvorana za predavanja