Program festivala SVEUČILIŠTE SJEVER:
> SVEUČILIŠTE SJEVER - program FZ 2024. [.pdf]
> SVEUČILIŠTE SJEVER - program festivala - kategorizirano prema publici i uzrastu

U tijeku je ažuriranje tablice događanja sa detaljima, neki termini događanja su dostupni i u gore navedenoj .pdf datoteci i poveznici.

DigiDreams: Djeca stvaraju, a AI oživljava!,
voditeljica: Tena Jagačić

Datum i vrijeme:
ponedjeljak 22.4.2024., 10:00 - 11:00

Mjesto održavanja:
FOI, Fakultet organizacije i informatike, Pavlinska 2, 42000 Varaždin

Vrsta događanja:
radionica

Publika:
predškolski uzrast i niži razredi osnovne škole

Lokacija (prostorija):
FOI, dvorana za predavanja