Program festivala možete preuzeti i u .pdf formatu:
> OSIJEK - program FZ 2023. [.pdf]

OD SENZIBILIZACIJE DO INKLUZIJE, Ksenija Romstein, Maja Brust Nemet, Lidija Kuštro

Datum i vrijeme:
ponedjeljak 24.4.2023., 10:00 - 11:00

Mjesto održavanja:
Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, Ulica cara Hadrijana 10d, CAMPUS Osijek

Vrsta događanja:
Radionica

Publika:
S0

Lokacija (prostorija):
FOOZOS; Predavaonica 34

Detalji

Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku nastoji promicati inkluziju, stoga je i prostorno-materijalno okruženje Fakulteta osmišljeno na način da su studenti u središtu, odnosno uključeni u sve aktivnosti bez obzira na njihove različitosti. Inkluzivni kabinet Fakulteta opremljen je suvremenim pomagalima koji omogućavaju poticanje razvoja različitih organskih i funkcionalnih sustava. Studenti Prijediplomskog sveučilišnog studija Edukacijske rehabilitacije, pod vodstvom nastavnica, osmislili su aktivnosti za učenike osnovnih škola, putem kojih će ih nastojati poticati na integraciju perceptivno-motoričkih sustava. U tu će svrhu biti provedene aktivnosti perceptivno-motoričkih vježbi koje uključuju orijentaciju i kretanje u specijaliziranom prostoru (Tamna soba) te dekodiranje Brailleovog pisma, primjenu manualnih znakova i srednje-tehnoloških komunikatora, olfaktorne poticaje te auditivne poticaje. Nakon aktivnog sudjelovanja u radionici, učenici će imati priliku razgovarati o tjelesnim senzacijama koje su imali tijekom pojedinih aktivnosti (Karta tijela) te emocionalno-socijalnim aspektima suradnje među učenicima (Emocionalni termometar). Učenike će se poticati na promišljanje  o mogućnostima povezivanja pojedinca i zajednice, odnosno o dobrobiti inkluzije za sve učenike, kao i o njihovoj ulozi u promicanju inkluzije u školi i lokalnoj zajednici.

 

Biografija:

Doc. dr. sc. Ksenija Romstein, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, kromstein@foozos.hr, 0995280549.

Ksenija Romstein rođena je 1977. u Osijeku gdje je završila osnovnu i srednju Medicinsku školu, te Pedagoški fakultet u Osijeku, smjer odgojitelj predškolske djece. Nakon toga, 1998. upisuje Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, smjer edukacijska rehabilitacija. Od 2001. do 2003. radila na radnom mjestu učitelja-defektologa u Centru za odgoj i obrazovanje Ivan Štark u Osijeku, a od 2003. do 2006. radi u SOS dječjem selu Ladmirevci (sustav socijalne skrbi) na radnom mjestu odgajatelja. Od 2006. do danas zaposlena na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti.  Doktorirala 2014. g. na području posebne pedagogije. Od 2022. godine na mjestu je prodekanice za razvojno-stručni rad. U suradnji s Uredom pravobraniteljice za djecu aktivno promiče prava djece čiji su roditelji u zatvoru te ima više pozvanih predavanja na tu temu. Istraživački interesu su u području inkluzivnog odgoja i obrazovanja, prava djece čiji su roditelji u zatvoru, rane intervencije u djetinjstvu, društveno korisno učenje, kvalitativna i kros-kulturalna istraživanja.

www.foozos.hr

 

Izv. prof. dr. sc. Maja Brust Nemet, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, mbrust@foozos.hr, 0995829398.

Maja Brust Nemet rođena je 1984. godine u Osijeku. Diplomirala je 2007. godine na Filozofskom fakultetu u Osijeku i stekla zvanje profesorice pedagogije i hrvatskoga jezika i književnosti. 2015. godine stekla je zvanje doktorice znanosti iz polja pedagogije na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, obranivši temu pod nazivom Socijalno-pedagoške kompetencije učitelja u sukonstrukciji kurikuluma kulture suvremene škole. Od rujna 2007. godine radila je kao stručni suradnik pedagog u OŠ Josipovac. Od studenoga 2008. godine radila je kao asistentica, od srpnja 2015. kao viša asistentica, od listopada 2017. godine kao docentica, a od siječnja 2023. godine kao izvanredna profesorica na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku, Odsjeku za pedagogiju, povijest i filozofiju. Od listopada 2022. godine prodekanica je za znanost. Vanjska je suradnica od 2014. godine na Odjelima za kemiju, fiziku i matematiku Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Aktivno je sudjelovala s radovima na više od 30 znanstvenih i stručnih međunarodnih konferencija, objavila je više od 30 znanstvenih radova. Istraživački interesi su joj u području pedagogije, profesionalnog razvoja učitelja, kompetencija učitelja, upravljanja razredom i kulture odgojno-obrazovne ustanove.

Lidija Kuštro, dipl. učiteljica, savjetnica, OŠ Retfala, Osijek, lidija.kustro@skole.hr, 031378012

Lidija Kuštro radi 30 godina u Osnovnoj školi „Retfala“, Osijek. Obavlja poslove u neposrednom odgojno – obrazovnom radu s učenicima 4. b odjela. Bila je voditeljica  eko-tima u OŠ Retfala, koja je 2013. godine postala dio velike obitelji Međunarodnih Eko-škola. Surađivala je s izdavačkom kućom Alfa te je bila suautor priručnika za učitelje iz predmeta Priroda i društvo. Godinama je surađivala s Fakultetom za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku, tako što je obavljala mentorske poslove, vođenje i praćenje studentskih predavanja u paru te je održavala javne sate iz svih nastavnih metodika. Sudjelovala je na Festivalima znanosti od 2011. godine kao voditeljica radionica.