Zbog prostornih ograničenja i epidemioloških mjera u Tehničkome muzeju Nikola Tesla za najave grupa, molimo, nazovite na telefon
01/4844 050; 01/4881 626,
ili pošaljite mail na: marijo.zrna@tmnt.hr.

Dopušten broj sudionika na predavanjima u Tehničkom muzeju Nikola Tesla zbog epidemioloških mjera je maksimalno 25.
Dopušten broj sudionika na radionicama u Tehničkom muzeju Nikola Tesla zbog epidemioloških mjera je maksimalno 10 tijekom jedne radionice.
Snimke i linkovi za online predavanje i prezentacije biti će postavljeni najkasnije do 9. svibnja.

Ovisno o epidemiološkim mjerama na snazi tijekom trajanja Festivala znanosti u prostorima Tehničkog muzeja Nikola Tesla moguće je da će se sve radionice održavati na otvorenom prostoru (u dvorištu Muzeja).

Bakterijske kulture u borbi za održivi razvoj,
voditeljice: Marija Vuković Domanovac, Ivana Stojmilović, Iva Polonji i Josipa Romić

Datum i vrijeme:

Organizator:
Tehnički muzej „Nikola Tesla“, Savska cesta 18

Vrsta događanja:
SNIMKA - Prezentacija, kviz

Publika:
predškolska dob i niži razredi osnovne škole, 5. i 6. razred osnovne škole

Detalji:
Link na prezentaciju: https://www.youtube.com/watch?v=paDw3mcWxGM

 

Kratki kviz znanja:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdu74LYtGb_BNzkA6msDyppgi2Oi7WnS4HBWY_G02-pc7UF-w/viewform

 

Jedan od ciljeva održivog razvoja je ispunjavanje osnovnih životnih potreba poput hrane. Globalni problem nedostatka hrane ne može se riješiti samo povećanjem produktivnosti, već i poboljšanjima u uzgoju. S porastom broja stanovništva raste potreba za povećanom biljnom proizvodnjom za čiji se kontrolirani uzgoj primjenjuju herbicidi. U procesu biorazgradnje i biotransformacije herbicida važnu ulogu imaju mikroorganizmi kojima je tlo prirodno stanište. Kakve su posljedice prekomjerne uporabe herbicida na čovjeka i okoliš? Mogu li mikroorganizmi doprinijeti poboljšanju plodnosti tla i očuvati ovaj neobnovljivi resurs? Ako smo upoznati o načinima na koje mikrobi mogu utjecati na naš život, tada se problemi s kojima se danas suočava svijet mogu na odgovarajući način riješiti što bi u konačnici rezultiralo uravnoteženim i održivim ekosustavom.

Biografija:

Marija Vuković Domanovac

Profesorica je Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu. Njezina istraživanja usmjerena su na izučavanje mikrobioloških procesa koji se primjenjuju radi zaštite okoliša u području kemijskog inženjerstva. Kroz kolegije koje predaje želi studente usmjeriti na kemijsko-inženjerski pristup u zaštiti okoliša pri rješavanju problema vezanih uz procese koji su prihvatljivi za zrak, vodu i tlo, a primjenjuju se u procesnoj industriji ili u komunalnom sektoru.

 

Ivana Stojmilović

Studentica je preddiplomskog studija Ekoinženjerstva na Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu. Kroz stručnu praksu u Zagrebačkim otpadnim vodama d.o.o., radu na stručnim projektima i demonstraturama na Fakultetu te sudjelovanjem s posterskom prezentacijom „Izolacija selektiranih mikrobnih kultura iz tla onečišćenog herbicidima“ na znanstveno-stručnom skupu, stječe i širi znanja buduće struke.

 

Iva Polonji

Studentica je diplomskog studija Primijenjena kemija na Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu na modulu „Kemija okoliša“. Nova znanja i vještine stekla je kroz stručnu praksu koju je odradila na Zavodu za mljekarstvo Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u referentnom laboratoriju za mlijeko i mliječne proizvode te izradom završnog rada na temu „Identifikacija razgradnih produkata procesa biorazgradnje herbicida“.

 

Josipa Romić

Studentica je diplomskog studija Primijenjena kemija na Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu na modulu „Specifični materijali i napredna tehnologija“. Svoj preddiplomski studij završava obranom završnog rada na temu „Herbicidi u okolišu“. Slobodno vrijeme provodi u krugu obitelji i prijatelja, aktivno volontira u Oratoriju „Dominik Savio”, podučava djecu držeći instrukcije iz kemije, bavi se aktivno sportom i ponosna je vlasnica bronce na 7. maratonu lađarica.