Brnistra, cvit Splita, od lancuna do kompozita; Sandra Juradin, Ivica Boko, Zorana Kovačević, Antonela Paladin, Elma Vuko

Datum i vrijeme: 
Ponedjeljak, 16. travnja 2018. - 17:00 do 18:00
Vrsta događaja: 
Prezentacija
Publika: 
Opća populacija