Otkriće kompleksnih brojeva i fraktali, Ana Zmaić

Datum i vrijeme: 
Srijeda, 18. travnja 2018. - 18:20 do 19:00
Vrsta događaja: 
Predavanje
Publika: 
Opća populacija
Sažetak: 

Na ovom predavanju govoriti ćemo o kompleksnim brojevima s kojima se učenici susreću u drugom razredu srednje škole. Osim samih osnova i definicije kompleksnih brojeva, reći ćemo nešto i o teškoćama s kojima se učenici susreću pri učenju kompleksnih brojeva. Na taj način doći ćemo i do fraktala, odnosno do jedne od primjena kompleksnih brojeva. Vidjeti ćemo kako izgleda Kochova pahuljica, trokut Sierpinskog, Pitagorino stablo, Mandelbrotov skup i slično.

Biografija: 

Ana Zmaić rođena je 17.05.1989. godine u Starim Perkovcima. Pohađala je Osnovnu školu Ivana Meštrovića od 1. do 4. razreda u Starim Perkovcima, a od 5. do 8. razreda u Vrpolju. Nakon završetka osnovne škole upisuje Klasičnu gimnaziju fra Marijana Lanosovića s pravom javnosti u Slavonskom Brodu. Godine 2008. upisala je Sveučilišni nastavnički studij matematike i informatike na Odjelu za matematiku u Osijeku.