Festival znanosti - Zadar

Petak, 20. travnja 2018.

Gradska knjižnica Zadar – Ogranak Arbanasi, Zadar, Ul. V. Zmajevića 12a
Naziv Vrijeme Vrsta događaja Publika
Projekt „Od ideje do izuma“, Ljiljana Klanac i Snježana Nekić 08:00 do 20:00 Izložba, Prezentacija predškolski uzrast i niži razredi osnovne škole, opća populacija
Gradska knjižnica Zadar – MMD, Zadar, Stjepana Radića 11B
Naziv Vrijeme Vrsta događaja Publika
Telefon nekad i sada, Jelena Tomić 08:00 do 19:30 Izložba predškolski uzrast i niži razredi osnovne škole, 5., 6., 7. i 8. razred osnovne škole, 1., 2., 3. i 4. razred srednje škole, opća populacija
Književna otkrića ili kako je Gavran otkrio kako je Brod otkrio Kafku, Tomislav Zelić 14:00 do 16:00 Radionica, Predavanje, Prezentacija 2., 3. i 4. razred srednje škole, opća populacija
Najvažnija otkrića u kemiji kroz povijest, Andreja Kakša 17:30 do 18:30 Predavanje 5., 6., 7. i 8. razred osnovne škole, 1., 2., 3. i 4. razred srednje škole, opća populacija
OŠ Šime Budinića, Zadar, Put Šimunova 4
Naziv Vrijeme Vrsta događaja Publika
Najnovija znanstvena otkrića u fizici, Ana Lipošćak 08:00 Izložba 5., 6., 7. i 8. razred osnovne škole, 1. razred srednje škole, opća populacija
OŠ Jurja Dalmatinca, Pag
Naziv Vrijeme Vrsta događaja Publika
Od atoma do iphonea, Božica Oštarić Veršić i Ivana Vrban 08:00 do 20:00 Izložba Opća populacija
OŠ Šimuna Kožičića Benje, Zadar, Asje Petričič 7
Naziv Vrijeme Vrsta događaja Publika
Otkrića koja su promijenila svijet, Snježana Stanin 08:00 do 19:00 Izložba, Radionica, Predavanje, Prezentacija 5., 6., 7. i 8. razred osnovne škole, 1. razred srednje škole, opća populacija
Kulturno informativni centar, Gospić
Naziv Vrijeme Vrsta događaja Publika
Otkrivanje likovnog u vizualnom, Marijan Richter 08:00 Izložba, Predavanje 5., 6., 7. i 8. razred osnovne škole, 1., 2., 3. i 4. razred srednje škole, opća populacija
Gradski park Vruljica, Zadar, Oko Vrulja
Naziv Vrijeme Vrsta događaja Publika
GLOBE OTKRIĆA, Irina Kozličić Juraga, Zrinka Klarin i Marina Sambolek 10:00 do 12:00 Radionica, Predavanje, Prezentacija predškolski uzrast i niži razredi osnovne škole, 5., 6., 7. i 8. razred osnovne škole, 1., 2., 3. i 4. razred srednje škole, opća populacija
Sveučilište u Zadru, Knjižnica Novi kampus, Zadar, Ulica dr. Franje Tuđmana 41i
Naziv Vrijeme Vrsta događaja Publika
Kako (ne) biti u (ras)koraku s najnovijim znanstvenim dostignućima?, Zrinka Džoić i Danijel Mofardin 10:00 do 12:00 Radionica Studenti, opća populacija
Dječji vrtić Kocka kockica, Zadar, Mate Balote 50
Naziv Vrijeme Vrsta događaja Publika
Otkrivamo mračne dubine, Ivana Zubak Čižmek 10:30 do 11:30 Radionica predškolski uzrast
Sveučilište u Zadru, Odjel za nastavničke studije u Gospiću, Gospić, dr. Ante Starčevića 12
Naziv Vrijeme Vrsta događaja Publika
Tko se vuka boji još?, Sanja Vrcić-Mataija, Vesna Grahovac-Pražić i Jadranka Brkić-Vejmelka 11:00 do 13:00 Radionica 5., 6., 7. i 8. razred osnovne škole, 1. razred srednje škole
Poljoprivredna, prehrambena i veterinarska škola Stanka Ožanića, Zadar, Perivoj Vladimira Nazora 3/3
Naziv Vrijeme Vrsta događaja Publika
Simcha Blass – otkriće sustava za navodnjavanje „kap po kap“, Ante Bubalo, Andrea Galić, Jasna Šoštarić i Monika Marković 11:00 do 11:15 Predavanje predškolski uzrast i niži razredi osnovne škole, 5., 6., 7. i 8. razred osnovne škole, 1., 2., 3. i 4. razred srednje škole
Sveučilište u Zadru, Sveučilišni laboratorij, Josipa bana Jelačića 26
Naziv Vrijeme Vrsta događaja Publika
Otkriće mikroskopa, Jelena Lončar, Hrvoje Grancarić i Marina Pavlović 13:00 do 15:00 Radionica 4. razred osnovne škole
Gimnazija Franje Petrića, Zadar, Obala kneza Trpimira 26
Naziv Vrijeme Vrsta događaja Publika
Predstavljanje FER-a u MIOC-u, Marko Šarlija, Tomislav Petković i Krešimir Friganović 14:00 do 16:30 Predavanje srednja škola
OŠ Petra Preradovića, Zadar, Trg Petra Preradovića 1
Naziv Vrijeme Vrsta događaja Publika
Španjolski jezik i otkriće Amerike, Ivana Lončar i Petra Špadić 16:00 do 17:30 Radionica 5., 6., 7. i 8. razred osnovne škole, 1. razred srednje škole
Sveučilište u Zadru, Odjel za filozofiju, Zadar, Obala kralja Petra Krešimira IV/2
Naziv Vrijeme Vrsta događaja Publika
Kulturni kontinuitet i smisao kanona, Nives Delija Trešćec 16:00 do 17:00 Predavanje 2., 3. i 4. razred srednje škole, studenti