Festival znanosti - Zadar

Ponedjeljak, 16. travnja 2018.

Gradska knjižnica Zadar – Ogranak Arbanasi, Zadar, Ul. V. Zmajevića 12a
Naziv Vrijeme Vrsta događaja Publika
Projekt „Od ideje do izuma“, Ljiljana Klanac i Snježana Nekić 08:00 do 20:00 Izložba, Prezentacija predškolski uzrast i niži razredi osnovne škole, opća populacija
Gradska knjižnica Zadar – MMD, Zadar, Stjepana Radića 11B
Naziv Vrijeme Vrsta događaja Publika
Telefon nekad i sada, Jelena Tomić 08:00 do 19:30 Izložba predškolski uzrast i niži razredi osnovne škole, 5., 6., 7. i 8. razred osnovne škole, 1., 2., 3. i 4. razred srednje škole, opća populacija
OŠ Šime Budinića, Zadar, Put Šimunova 4
Naziv Vrijeme Vrsta događaja Publika
Najnovija znanstvena otkrića u fizici, Ana Lipošćak 08:00 Izložba 5., 6., 7. i 8. razred osnovne škole, 1. razred srednje škole, opća populacija
OŠ Jurja Dalmatinca, Pag
Naziv Vrijeme Vrsta događaja Publika
Od atoma do iphonea, Božica Oštarić Veršić i Ivana Vrban 08:00 do 20:00 Izložba Opća populacija
Kulturno informativni centar, Gospić
Naziv Vrijeme Vrsta događaja Publika
Otkrivanje likovnog u vizualnom, Marijan Richter 08:00 Izložba, Predavanje 5., 6., 7. i 8. razred osnovne škole, 1., 2., 3. i 4. razred srednje škole, opća populacija
Dječji vrtić Pahuljica, Gospić
Naziv Vrijeme Vrsta događaja Publika
Velika geografska otkrića, Ana Mesić 09:00 do 11:00 Radionica, Prezentacija predškolski uzrast i niži razredi osnovne škole
Dječji vrtić Zlatna lučica, Sukošan
Naziv Vrijeme Vrsta događaja Publika
Prvi telefon, Maja Blaslov Nadinić 09:30 do 11:00 Izložba, Radionica predškolski uzrast
Otočac, Dabar
Naziv Vrijeme Vrsta događaja Publika
Izlet u Dabar, mjesto nastanka Dabarskog brevijara, Jasminka Brala-Mudrovčić 10:00 do 10:20 Predavanje, Prezentacija Studenti, lokalno stanovništvo
OŠ Šimuna Kožičića Benje, Zadar, Asje Petričič 7
Naziv Vrijeme Vrsta događaja Publika
Otkrića koja su promijenila svijet, Snježana Stanin 10:00 do 19:00 Izložba, Radionica, Predavanje, Prezentacija 5., 6., 7. i 8. razred osnovne škole, 1. razred srednje škole, opća populacija
Glagoljaški Gačanski park hrvatske memorije, Otočac
Naziv Vrijeme Vrsta događaja Publika
Otkrića glagoljaških rukopisa, Josip Miletić 10:00 do 17:00 Izložba, Predavanje, Prezentacija 2., 3. i 4. razred srednje škole, studenti
Šetnja glagoljaškim Gačanskim parkom hrvatske memorije, Jasminka Brala-Mudrovčić , Josip Miletić, Manja Kostelac-Gomerčić 14:00 Predavanje, Prezentacija 1., 2., 3. i 4. razred srednje škole, studenti, opća populacija
Gimnazija Franje Petrića, Zadar, Obala kneza Trpimira 26
Naziv Vrijeme Vrsta događaja Publika
Veza znanstvenih otkrića i jezikoslovlja, Anita Pavić Pintarić, Alida Mikulić i Dubravka Radman 10:45 do 12:20 Radionica 1. i 2. razred srednje škole
OŠ Stjepana Radića, Bibinje, Gumla 3
Naziv Vrijeme Vrsta događaja Publika
Nepoznato o poznatim znanstvenicima, Marta Škunca 11:00 do 12:30 Prezentacija 5., 6., 7. i 8. razred osnovne škole, 1. razred srednje škole
Općina Vir, Vir
Naziv Vrijeme Vrsta događaja Publika
Rezultati arheoloških istraživanja lokaliteta Vir ‒ Smratina, Tomislav Fabijanić 11:00 do 13:00 Predavanje Opća populacija
Sveučilište u Zadru, Odjel za nastavničke studije u Gospiću, Gospić, dr. Ante Starčevića 12
Naziv Vrijeme Vrsta događaja Publika
"Lovci na kompetencije" - pristup PUnaS, Ljiljana Ilić 11:00 do 12:30 Izložba, Radionica, Prezentacija 5., 6., 7. i 8. razred osnovne škole, 1., 2., 3. i 4. razred srednje škole, studenti
Studentski klub Božo Lerotić, Zadar, Ul. Ruđera Boškovića 5
Naziv Vrijeme Vrsta događaja Publika
Leonardo da Vinci, fiction o realtà, Danijela Berišić Antić 12:00 do 14:30 Prezentacija Studenti
Leonardo da Vinci, fiction o realtà, Danijela Berišić Antić 19:30 do 21:00 Prezentacija Studenti
Gimnazija Vladimira Nazora, Zadar, Perivoj Vladimira Nazora 3/II
Naziv Vrijeme Vrsta događaja Publika
Mobitel – pozitivno ili negativno otkriće?, Ivana Gusar 12:30 do 13:15 Radionica, Predavanje prvi razred srednje škole
OŠ Krune Krstića, Zadar, Trg Gospe Loretske 3
Naziv Vrijeme Vrsta događaja Publika
Veza znanstvenih otkrića i jezikoslovlja, Anita Pavić Pintarić i Marina Bais 13:00 do 14:00 Radionica 8. razred osnovne škole
Srednja škola Otočac, Otočac
Naziv Vrijeme Vrsta događaja Publika
Otkrića glagoljaških rukopisa – područje Gacke, Like i Krbave, Jasminka Brala-Mudrovčić 13:00 do 13:30 Predavanje, Prezentacija 2., 3. i 4. razred srednje škole, opća populacija
Vinodolski zakonik, Josip Miletić 13:30 do 14:00 Predavanje, Prezentacija srednja škola, studenti, opća populacija
Gacko pučko otvoreno učilište, Otočac
Naziv Vrijeme Vrsta događaja Publika
Razgledavanje odljeva Baščanske ploče i muzejske građe, Jasminka Brala-Mudrovčić, Josip Miletić, Snježana Bogdanić 15:00 Predavanje, Prezentacija 1., 2., 3. i 4. razred srednje škole, studenti, opća populacija
OŠ Stanovi, Zadar, Ulica Rine Aras 3
Naziv Vrijeme Vrsta događaja Publika
Veza znanstvenih otkrića i jezikoslovlja, Anita Pavić Pintarić i Željka Zrilić 15:45 do 17:00 Radionica 7. razred osnovne škole