Festival znanosti - Varaždin

Ponedjeljak, 16. travnja 2018.

Fakultet organizacije i informatike Varaždin, Pavlinska 2
Naziv Vrijeme Vrsta događaja Publika
Kako rade računala? / Znanstvena otkrića u očima djece i izložba dječjih likovnih radova, Violeta Vidaček Hainš* 10:00 do 12:00 Predavanje i radionica predškolski uzrast i niži razredi osnovne škole