Festival znanosti - Split

Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu, Zgrada tri fakulteta, Ruđera Boškovića 33 (južni ulaz)
Naziv Vrijeme Vrsta događaja Publika
Tajne hrane; Viljemka Bučević Popović, Tea Vučković, Tea Staničić, Ružica Vukadin, Bruna Mimica, Lea Šošo, Karmela Dukić 08:00 do 20:00 Izložba Opća populacija
Izložba učeničkih radova s državnih natjecanja iz astronomije; Stella Vješnica 08:00 do 20:00 Izložba Opća populacija
Korakom do otkrića; Goran Zaharija, Ivan Sarić, Saša Mladenović 10:00 do 15:00 Demonstracija osnovna škola, srednja škola, studenti, opća populacija
Radionice, pokusi, kvizovi, igrice 10:00 do 15:00 Radionica, Kviz, Pokus, Igrica predškolski uzrast, osnovna škola, srednja škola, studenti, opća populacija
Koncert Akademskog pjevačkog zbora „Silvije Bombardelli“ 11:00 do 11:15 Koncert Opća populacija
Otvaranje 16. Festivala znanosti u Splitu 11:15 do 11:30 Protokol predškolski uzrast, osnovna škola, srednja škola, studenti, opća populacija
Eureka!; Tanja Vojković, Aljoša Šubašić, Željka Zorić, Jelena Pleština, Goran Erceg, Ivan Jelić, Dino Peran, Jurica Perić, Gordan Radobolja, Vesna Gotovac, Tea Martinić Bilać, Marija Bliznac Trebješanin 16:00 do 16:30 Radionica viši razredi osnovne škole
Room Escape; Tanja Vojković, Aljoša Šubašić, Željka Zorić, Jelena Pleština, Goran Erceg, Ivan Jelić, Dino Peran, Jurica Perić, Gordan Radobolja, Vesna Gotovac, Tea Martinić Bilać, Marija Bliznac Trebješanin* 16:00 do 16:30 Radionica viši razredi osnovne škole, srednja škola
Eureka!; Tanja Vojković, Aljoša Šubašić, Željka Zorić, Jelena Pleština, Goran Erceg, Ivan Jelić, Dino Peran, Jurica Perić, Gordan Radobolja, Vesna Gotovac, Tea Martinić Bilać, Marija Bliznac Trebješanin 16:30 do 17:00 Radionica viši razredi osnovne škole
Room Escape; Tanja Vojković, Aljoša Šubašić, Željka Zorić, Jelena Pleština, Goran Erceg, Ivan Jelić, Dino Peran, Jurica Perić, Gordan Radobolja, Vesna Gotovac, Tea Martinić Bilać, Marija Bliznac Trebješanin* 16:30 do 17:00 Radionica viši razredi osnovne škole, srednja škola
Eureka!; Tanja Vojković, Aljoša Šubašić, Željka Zorić, Jelena Pleština, Goran Erceg, Ivan Jelić, Dino Peran, Jurica Perić, Gordan Radobolja, Vesna Gotovac, Tea Martinić Bilać, Marija Bliznac Trebješanin 17:00 do 17:30 Radionica viši razredi osnovne škole
Room Escape; Tanja Vojković, Aljoša Šubašić, Željka Zorić, Jelena Pleština, Goran Erceg, Ivan Jelić, Dino Peran, Jurica Perić, Gordan Radobolja, Vesna Gotovac, Tea Martinić Bilać, Marija Bliznac Trebješanin* 17:00 do 17:30 Radionica viši razredi osnovne škole, srednja škola
Od pluta do stanice* 17:00 do 18:00 Radionica viši razredi osnovne škole
Eureka!; Tanja Vojković, Aljoša Šubašić, Željka Zorić, Jelena Pleština, Goran Erceg, Ivan Jelić, Dino Peran, Jurica Perić, Gordan Radobolja, Vesna Gotovac, Tea Martinić Bilać, Marija Bliznac Trebješanin 17:30 do 18:00 Radionica viši razredi osnovne škole
Room Escape; Tanja Vojković, Aljoša Šubašić, Željka Zorić, Jelena Pleština, Goran Erceg, Ivan Jelić, Dino Peran, Jurica Perić, Gordan Radobolja, Vesna Gotovac, Tea Martinić Bilać, Marija Bliznac Trebješanin* 17:30 do 18:00 Radionica viši razredi osnovne škole, srednja škola
Room Escape; Tanja Vojković, Aljoša Šubašić, Željka Zorić, Jelena Pleština, Goran Erceg, Ivan Jelić, Dino Peran, Jurica Perić, Gordan Radobolja, Vesna Gotovac, Tea Martinić Bilać, Marija Bliznac Trebješanin* 18:00 do 18:30 Radionica viši razredi osnovne škole, srednja škola
Room Escape; Tanja Vojković, Aljoša Šubašić, Željka Zorić, Jelena Pleština, Goran Erceg, Ivan Jelić, Dino Peran, Jurica Perić, Gordan Radobolja, Vesna Gotovac, Tea Martinić Bilać, Marija Bliznac Trebješanin* 18:30 do 19:00 Radionica viši razredi osnovne škole, srednja škola
Room Escape; Tanja Vojković, Aljoša Šubašić, Željka Zorić, Jelena Pleština, Goran Erceg, Ivan Jelić, Dino Peran, Jurica Perić, Gordan Radobolja, Vesna Gotovac, Tea Martinić Bilać, Marija Bliznac Trebješanin* 19:00 do 19:30 Radionica viši razredi osnovne škole, srednja škola
Room Escape; Tanja Vojković, Aljoša Šubašić, Željka Zorić, Jelena Pleština, Goran Erceg, Ivan Jelić, Dino Peran, Jurica Perić, Gordan Radobolja, Vesna Gotovac, Tea Martinić Bilać, Marija Bliznac Trebješanin* 19:30 do 20:00 Radionica viši razredi osnovne škole, srednja škola
Tajne hrane; Viljemka Bučević Popović, Tea Vučković, Tea Staničić, Ružica Vukadin, Bruna Mimica, Lea Šošo, Karmela Dukić 08:00 do 20:00 Izložba Opća populacija
Izložba učeničkih radova s državnih natjecanja iz astronomije; Stella Vješnica 08:00 do 20:00 Izložba Opća populacija
Od pluta do stanice* 17:00 do 18:00 Radionica viši razredi osnovne škole
Od pluta do stanice* 18:00 do 19:00 Radionica viši razredi osnovne škole
Micro:bit u strujnom krugu; Jelena Nakić, Marko Janjiš* 18:30 do 19:30 Radionica viši razredi osnovne škole
Tajne hrane; Viljemka Bučević Popović, Tea Vučković, Tea Staničić, Ružica Vukadin, Bruna Mimica, Lea Šošo, Karmela Dukić 08:00 do 20:00 Izložba Opća populacija
Izložba učeničkih radova s državnih natjecanja iz astronomije; Stella Vješnica 08:00 do 20:00 Izložba Opća populacija
Lov na Higgsov bozon; Marko Kovač, Toni Šćulac* 09:00 do 11:00 Radionica viši razredi osnovne škole
Otkrijte informatiku; Goran Zaharija, Divna Krpan, Saša Mladenović* 09:00 do 12:00 Radionica viši razredi osnovne škole
Kuća budućnosti; Stjepan Kovačević, Vladimir Pleština 10:00 do 11:00 Prezentacija Opća populacija
PrirodosLOVAC 17:00 do 20:00 Radionica osnovna škola
Tajne hrane; Viljemka Bučević Popović, Tea Vučković, Tea Staničić, Ružica Vukadin, Bruna Mimica, Lea Šošo, Karmela Dukić 08:00 do 20:00 Izložba Opća populacija
Izložba učeničkih radova s državnih natjecanja iz astronomije; Stella Vješnica 08:00 do 20:00 Izložba Opća populacija
Otkrijmo svijet oko nas; Vladimir Pleština, Stjepan Kovačević, Jozo Pivac* 10:00 do 11:30 Radionica viši razredi osnovne škole
Elektroni, fotoni i fotoelektrični efekt; Željana Bonačić Lošić, Tonći Čakarić 17:00 do 18:00 Predavanje srednja škola
Tajne hrane; Viljemka Bučević Popović, Tea Vučković, Tea Staničić, Ružica Vukadin, Bruna Mimica, Lea Šošo, Karmela Dukić 08:00 do 20:00 Izložba Opća populacija
Izložba učeničkih radova s državnih natjecanja iz astronomije; Stella Vješnica 08:00 do 20:00 Izložba Opća populacija
Lov na Higgsov bozon; Marko Kovač, Toni Šćulac* 09:00 do 11:00 Radionica viši razredi osnovne škole
Zdravstvena škola, Šoltanska 15
Naziv Vrijeme Vrsta događaja Publika
Kako je parni stroj pokrenuo globalizaciju svijeta; Zrinka Smoljanović Baburica, Ana Šamadan Lončar 08:00 do 20:00 Izložba srednja škola
Upalimo svjetlo; Marija Jurišić Šarlija, Manuela Brnčić Dadić, Ana Paradžik 10:00 do 15:00 Izložba Opća populacija
Kako je parni stroj pokrenuo globalizaciju svijeta; Zrinka Smoljanović Baburica, Ana Šamadan Lončar 08:00 do 20:00 Izložba srednja škola
Upalimo svjetlo; Marija Jurišić Šarlija, Manuela Brnčić Dadić, Ana Paradžik 10:00 do 15:00 Izložba Opća populacija
Tragovi u nama i oko nas; Gorana Rosandić, Ivana Bešlić, Katija Biskupović 14:00 do 15:00 Predavanje srednja škola
Laserski pogled; Ines Alfirević Španjić, Nela Glavurdić, Mirjana Mandić, Ivana Bešlić 17:00 do 18:00 Predavanje srednja škola
Kako je parni stroj pokrenuo globalizaciju svijeta; Zrinka Smoljanović Baburica, Ana Šamadan Lončar 08:00 do 20:00 Izložba srednja škola
Upalimo svjetlo; Marija Jurišić Šarlija, Manuela Brnčić Dadić, Ana Paradžik 10:00 do 15:00 Izložba Opća populacija
DNA – kraljica života; Ines Paviškov, Ivana Alajbeg 16:45 do 17:45 Predavanje srednja škola
Kako je parni stroj pokrenuo globalizaciju svijeta; Zrinka Smoljanović Baburica, Ana Šamadan Lončar 08:00 do 20:00 Izložba srednja škola
Kako je parni stroj pokrenuo globalizaciju svijeta; Zrinka Smoljanović Baburica, Ana Šamadan Lončar 09:35 do 10:25 Predavanje srednja škola
Upalimo svjetlo; Marija Jurišić Šarlija, Manuela Brnčić Dadić, Ana Paradžik 10:00 do 15:00 Izložba Opća populacija
Kako je parni stroj pokrenuo globalizaciju svijeta; Zrinka Smoljanović Baburica, Ana Šamadan Lončar 08:00 do 20:00 Izložba srednja škola
Upalimo svjetlo; Marija Jurišić Šarlija, Manuela Brnčić Dadić, Ana Paradžik 10:00 do 15:00 Izložba Opća populacija
Izum koji je obasjao svijet; Manuela Brnčić Dadić, Marija Jurišić Šarlija 17:00 do 18:00 Predavanje Opća populacija
Dječji vrtić Marjan, objekt Koralj, Put Skalica 11A
Naziv Vrijeme Vrsta događaja Publika
Matematički klub Oblutak; Suzana Perić, Olga Batinić-Likovska, Antonia Radeljak Gudelj 09:30 do 10:30 Radionica predškolski uzrast
Prirodoslovni muzej grada Splita, Poljana kneza Trpimira 3
Naziv Vrijeme Vrsta događaja Publika
Tajanstvena bića iz dubina; Milena Medvidović, Bože Kokan 10:45 do 11:30 Predavanje srednja škola
Tajanstvena bića iz dubina; Milena Medvidović, Bože Kokan 10:45 do 11:30 Predavanje srednja škola
Tajanstvena bića iz dubina; Milena Medvidović, Bože Kokan 10:45 do 11:30 Predavanje srednja škola
Tajanstvena bića iz dubina; Milena Medvidović, Bože Kokan 10:45 do 11:30 Predavanje srednja škola
Tajanstvena bića iz dubina; Milena Medvidović, Bože Kokan 10:45 do 11:30 Predavanje srednja škola
Osnovna škola Pojišan, Viška 12
Naziv Vrijeme Vrsta događaja Publika
Otkriće rendgenskih zraka; Anita Ivanović, Antea Puizina 12:20 do 13:10 Predavanje viši razredi osnovne škole
Medicinski fakultet u Splitu, Šoltanska 2
Naziv Vrijeme Vrsta događaja Publika
Znanost za društvo – odgovorno istraživanje i inovacije; Ana Marušić, Ružica Tokalić* 14:00 do 17:00 Radionica Opća populacija
Kako funkcioniraju ljudska osjetila; Alen Juginović* 17:00 do 18:30 Radionica osnovna škola
Upoznajmo ljudsko tijelo; Renata Brčić, Ivona Bebić, Silvia Dužević, Mihaela Kotarac, Miro Vuković, Paulo Dušević, Antonija Marušić, Ivica Grković* 16:00 do 17:30 Radionica viši razredi osnovne škole, srednja škola
Nova psihijatrijska stanja, ili ipak ne?; Katja Galić, Josip Melvan 17:00 do 18:00 Predavanje Opća populacija
Kako čovjek uči i kako pamti?; Alen Juginović 18:00 do 19:00 Predavanje Opća populacija
Znanstvena otkrića u kemiji* 14:00 do 18:00 Radionica niži razredi osnovne škole
Sveučilišna knjižnica, Ruđera Boškovića 31
Naziv Vrijeme Vrsta događaja Publika
Otvorenje izložbe Izraelska otkrića i razvoj koji su utjecali na svijet; Mirta Matošić, Mirjana Šlaj Frolich, Ana Lebl 15:00 do 15:30 Izložba osnovna škola, srednja škola, studenti, opća populacija
Izraelska otkrića i razvoj koji su utjecali na svijet; Mirta Matošić, Mirjana Šlaj Frolich, Ana Lebl 15:20 do 21:00 Izložba osnovna škola, srednja škola, studenti, opća populacija
Izraelska otkrića i razvoj koji su utjecali na svijet; Mirta Matošić, Mirjana Šlaj Frolich, Ana Lebl 08:00 do 21:00 Izložba osnovna škola, srednja škola, studenti, opća populacija
Izraelska otkrića i razvoj koji su utjecali na svijet; Mirta Matošić, Mirjana Šlaj Frolich, Ana Lebl 08:00 do 21:00 Izložba osnovna škola, srednja škola, studenti, opća populacija
Izraelska otkrića i razvoj koji su utjecali na svijet; Mirta Matošić, Mirjana Šlaj Frolich, Ana Lebl 08:00 do 21:00 Izložba osnovna škola, srednja škola, studenti, opća populacija
Izraelska otkrića i razvoj koji su utjecali na svijet; Mirta Matošić, Mirjana Šlaj Frolich, Ana Lebl 08:00 do 21:00 Izložba osnovna škola, srednja škola, studenti, opća populacija
Izraelska otkrića i razvoj koji su utjecali na svijet; Mirta Matošić, Mirjana Šlaj Frolich, Ana Lebl 09:00 do 14:00 Izložba osnovna škola, srednja škola, studenti, opća populacija
Sveučilišni odjel za forenzične znanosti, Zgrada tri fakulteta, Ruđera Boškovića 33
Naziv Vrijeme Vrsta događaja Publika
Escape room – Tragovima forenzike; Toni Ljubić, Josipa Marić, Ivana Kelam, Mia Nadovski, Terezija Vodišek, Ana Banovac, Ivan Jerković, Željana Bašić, Ivana Kružić* 15:45 do 17:00 Igra srednja škola, studenti, opća populacija
Escape room – Tragovima forenzike; Toni Ljubić, Josipa Marić, Ivana Kelam, Mia Nadovski, Terezija Vodišek, Ana Banovac, Ivan Jerković, Željana Bašić, Ivana Kružić* 17:15 do 18:30 Igra srednja škola, studenti, opća populacija
Escape room – Tragovima forenzike; Toni Ljubić, Josipa Marić, Ivana Kelam, Mia Nadovski, Terezija Vodišek, Ana Banovac, Ivan Jerković, Željana Bašić, Ivana Kružić* 15:45 do 17:00 Igra srednja škola, studenti, opća populacija
Escape room – Tragovima forenzike; Toni Ljubić, Josipa Marić, Ivana Kelam, Mia Nadovski, Terezija Vodišek, Ana Banovac, Ivan Jerković, Željana Bašić, Ivana Kružić* 17:15 do 18:30 Igra srednja škola, studenti, opća populacija
Escape room – Tragovima forenzike; Toni Ljubić, Josipa Marić, Ivana Kelam, Mia Nadovski, Terezija Vodišek, Ana Banovac, Ivan Jerković, Željana Bašić, Ivana Kružić* 15:45 do 17:00 Igra srednja škola, studenti, opća populacija
Escape room – Tragovima forenzike; Toni Ljubić, Josipa Marić, Ivana Kelam, Mia Nadovski, Terezija Vodišek, Ana Banovac, Ivan Jerković, Željana Bašić, Ivana Kružić* 17:15 do 18:30 Igra srednja škola, studenti, opća populacija
Otkrivanje prijevara: uloga financijsko-računovodstvenog forenzičara; Ivica Filipović, Marijana Bartulović, Toni Šušak 11:15 do 12:00 Predavanje srednja škola, studenti, opća populacija
Escape room – Tragovima forenzike; Toni Ljubić, Josipa Marić, Ivana Kelam, Mia Nadovski, Terezija Vodišek, Ana Banovac, Ivan Jerković, Željana Bašić, Ivana Kružić* 15:45 do 17:00 Igra srednja škola, studenti, opća populacija
Escape room – Tragovima forenzike; Toni Ljubić, Josipa Marić, Ivana Kelam, Mia Nadovski, Terezija Vodišek, Ana Banovac, Ivan Jerković, Željana Bašić, Ivana Kružić* 17:15 do 18:30 Igra srednja škola, studenti, opća populacija
Sveučilišni odjel za stručne studije, Kopilica 5
Naziv Vrijeme Vrsta događaja Publika
Otkrivanje prijevara: uloga financijsko-računovodstvenog forenzičara; Ivica Filipović, Marijana Bartulović, Toni Šušak 16:15 do 17:00 Predavanje srednja škola, studenti, opća populacija
Gradska knjižnica Marka Marulića, Ulica slobode 2
Naziv Vrijeme Vrsta događaja Publika
Kako i zašto spavamo te koji su najčešći problemi spavanja?; Alen Juginović 17:00 do 18:00 Predavanje Opća populacija
Velika otkrića otkrivena u snovima; Ivana Marin 18:00 do 19:00 Predavanje Opća populacija
Psihodelici: halucinogene implikacije i terapijske indikacije; Petar Krešimir Lozo 19:00 do 20:00 Predavanje Opća populacija
110 godina Tunguske eksplozije; Ružica Popović 17:00 do 18:00 Predavanje viši razredi osnovne škole
Pametne tehnologije budućnosti; Mladen Russo, Luka Kraljević, Matija Pauković, Maja Stella, Marjan Sikora 18:00 do 19:00 Predavanje, Prezentacija srednja škola, studenti, opća populacija
Budućnost genetike: CRISP-Cas9 revolucija; Josip Crnjac, Roko Kunčić, Ivana Kružić, Željana Bašić 19:00 do 20:00 Predavanje studenti
Budućnost genetike: CRISP-Cas9 revolucija; Josip Crnjac, Roko Kunčić, Ivana Kružić, Željana Bašić 19:00 do 20:00 Predavanje studenti
Kakav je pH kišnice otoka Brača?; Silvana Mirić, Rita Barhanović, Inka Damjanović, Paula Domančić, Antea Kušćević, Gajka Martinić, Karla Martinić, Stela Martinić 17:00 do 17:30 Prezentacija viši razredi osnovne škole
Znanstvena otkrića u razvoju mediteranske poljoprivrede; Marija Jug-Dujaković, Tonka Ninčević, Ana Mucalo, Mirella Žanetić, Tatjana Klepo, Gabriela Vuletin Selak 17:30 do 18:30 Predavanje Opća populacija
Otkriće u Splitsko-dalmatinskoj županiji; napredak u liječenju akutnog moždanog udara – mehanička trombektomija 18:30 do 20:00 Predavanje Opća populacija
Kavana Lvxor, Peristil
Naziv Vrijeme Vrsta događaja Publika
Mijenjanje gena čovjeka; Janoš Terzić 18:30 do 19:30 Predavanje Opća populacija
Bitcoinopoly; Tomislav Mamić 18:30 do 19:30 Predavanje Opća populacija
Makroekonomija, što je to?; Zdeslav Šantić 18:30 do 19:30 Predavanje Opća populacija
Transkranijalna magnetska stimulacija mozga - orgulje za raspoloženje; Mario Cvetković 18:30 do 19:30 Predavanje Opća populacija
Skriva li farmaceutska industrija lijekove za najteže bolesti?; Livia Puljak 18:30 do 19:30 Predavanje Opća populacija
Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje, Ruđera Boškovića 32
Naziv Vrijeme Vrsta događaja Publika
Programiranje industrijskih računala; Danijel Jolevski, Ozren Bego* 09:00 do 11:00 Radionica srednja škola
Simetrije u fizici; Nikola Godinović 12:00 do 13:00 Predavanje studenti, opća populacija
Programiranje industrijskih računala; Danijel Jolevski, Ozren Bego* 09:00 do 11:00 Radionica srednja škola
Budi i ti znanstvenik!, smotra pokusa i istraživačkih radova učenika osnovnih i srednjih škola 10:00 do 14:00 Smotra Opća populacija
Papir – otkriće koje je promijenilo svijet; Višnja Mach Orlić, Vanja Škrobica, Željka Milošević Paro, Dragana Kurtić 10:00 do 14:00 Radionica viši razredi osnovne škole, srednja škola
Programiranje industrijskih računala; Danijel Jolevski, Ozren Bego* 09:00 do 11:00 Radionica srednja škola
Dvorana Kineziološkog fakulteta u Splitu, Teslina 6
Osnovna škola Spinut, Teslina 12
Naziv Vrijeme Vrsta događaja Publika
Maria Skłodowska Curie: Životni put znanstvenice; Lea Kukoč Modun 12:15 do 13:00 Predavanje viši razredi osnovne škole
Otkrijte što može micro:bit; Saša Mladenović, Marin Aglić Čuvić, Fadila Zoranić* 12:15 do 13:45 Radionica viši razredi osnovne škole
Gradska knjižnica Marka Marulića, odjel Trstenik, Papandopulova 25
Naziv Vrijeme Vrsta događaja Publika
Razvoj znanstvene pismenosti u vrtiću; Antonia Radeljak Gudelj, Ana Lazarević 17:00 do 18:00 Prezentacija Opća populacija
Osnovna škola Lučac, Omiška 27
Naziv Vrijeme Vrsta događaja Publika
Faustovi izumi; Nataša Kokan, Jelena Tomić, Svjetlana Tojčić 17:30 do 19:00 Izložba Opća populacija
Nikola Tesla; Svjetlana Tojčić, Nives Lesandrić 18:00 do 18:30 Prezentacija viši razredi osnovne škole
Hotel Park, Hatzeov perivoj 3
Naziv Vrijeme Vrsta događaja Publika
Znanošću protiv zaraznih bolesti; Anamarija Jurčev Savičević 18:30 do 19:30 Predavanje Opća populacija
Ekonomsko-birotehnička škola, Vukovarska 37
Naziv Vrijeme Vrsta događaja Publika
Tko je otkrio suvremeni turizam?; Mijana Matošević Radić 10:00 do 11:00 Predavanje srednja škola
Otkrijte svoju financijsku budućnost; Domagoja Buljan Barbača 10:00 do 11:30 Radionica srednja škola
Kemijsko-tehnološki fakultet, Zgrada tri fakulteta, Ruđera Boškovića 35 (istočni ulaz)
Naziv Vrijeme Vrsta događaja Publika
Zamislimo da plastike nema …; Nataša Stipanelov Vrandečić 10:00 do 11:00 Predavanje Opća populacija
Povijest razvoja plastike; Branka Andričić, Miće Jakić 11:00 do 20:00 Izložba Opća populacija
Maria Skłodowska Curie: ljubav i znanost; Lea Kukoč Modun 11:30 do 12:30 Predavanje srednja škola
Rosalind Franklin – Fotografija 51; Antea Hrepić 12:30 do 13:15 Predavanje Opća populacija
Otkriće nesvjesnog C. G. Jung; Mila Radišić, Haja Gamulin, Dajana Pleština, Vesna Kostović 13:15 do 14:00 Predavanje studenti
Otkriće nekih lijekova – iz prirode za ljude; Ivana Carev 14:00 do 15:00 Predavanje Opća populacija
Povijest razvoja plastike; Branka Andričić, Miće Jakić 09:00 do 20:00 Izložba Opća populacija
Obilazak Kemijsko-tehnološkog fakulteta u Splitu; Damir Barbir 10:00 do 14:00 Stručno vođenje predškolski uzrast, osnovna škola, srednja škola
MatKaTeonica – matematička radionica; Branka Gotovac, Ivana Smoljko* 11:30 do 14:00 Radionica predškolski uzrast, osnovna škola
Kreativna kemija; Irena Krešić* 11:30 do 12:00 Radionica osnovna škola
Povijest razvoja plastike; Branka Andričić, Miće Jakić 09:00 do 20:00 Izložba Opća populacija
Povijest razvoja plastike; Branka Andričić, Miće Jakić 09:00 do 20:00 Izložba Opća populacija
Umjetnička akademija, Glagoljaška bb
Hrvatski pomorski muzej Split, Glagoljaša 18
Naziv Vrijeme Vrsta događaja Publika
Pomorstvo kao preduvjet velikih geografskih otkrića; Branka Despotušić 11:00 do 12:00 Predavanje viši razredi osnovne škole, srednja škola, studenti, opća populacija
Otkrij i istraži putove poznatih moreplovaca!; Branka Despotušić* 17:00 do 18:00 Radionica viši razredi osnovne škole
„Najstrašnije od svih morskih čudovišta“:izum torpeda; Petra Blažević 11:00 do 12:00 Predavanje srednja škola, studenti, opća populacija
Gradsko kazalište mladih, Trg Republike 1
Naziv Vrijeme Vrsta događaja Publika
Znanost i prvašići; Dragana Pavičić 16:00 do 17:00 Prezentacija niži razredi osnovne škole
Znanstvena otkrića 1918.; Zoran Ljubić 17:00 do 18:00 Prezentacija Opća populacija
Kako je Heraklo pomogao Saloni; Ana Torlak 18:00 do 19:00 Predavanje Opća populacija
Fizika i umjetnost; Nikola Godinović 19:00 do 20:00 Predavanje Opća populacija
Od atoma do stanice; Siniša Novković, Nada Kovačević* 20:00 do 21:00 Predstava osnovna škola, srednja škola, studenti, opća populacija
Filozofski fakultet, Teslina 12
Naziv Vrijeme Vrsta događaja Publika
Tablet pub-kviz; Lada Maleš, Suzana Tomaš i studenti Učiteljskog studija, modul ICT u učenju i poučavanju* 17:00 do 20:00 Radionica niži razredi osnovne škole
Muzej grada Splita, Gotička dvorana, Papalićeva 1
Naziv Vrijeme Vrsta događaja Publika
Razvoj glazbenih ideja i formi u 19. i 20. stoljeću; Mladen Grgić 18:30 do 20:00 Predavanje Opća populacija
Škola likovnih umjetnosti, Vrančićeva 17
Naziv Vrijeme Vrsta događaja Publika
Skulptura i znanost: tragom inovativnih postupaka oblikovanja; Dalibor Prančević, Dora Derado, Božo Kesić 12:30 do 14:00 Predavanje Opća populacija
Graditeljsko-geodetska tehnička škola, Matice hrvatske 11
Katoličko-bogoslovni fakultet
Naziv Vrijeme Vrsta događaja Publika
Otkrijte umijeće vladanja svojim budžetom; Antonia Čobanov, Domagoja Buljan Barbača, Anđelko Domazet* 17:00 do 18:30 Radionica studenti
Udruga podvodnih aktivnosti Rostrum, Doverska 18
Franjevački samostan O. fra Ante Antić, Klerikat, Put iza nove bolnice 10c
Naziv Vrijeme Vrsta događaja Publika
Svici s Mrtvog mora – najveće biblijsko otkriće u povijesti; Domagoj Runje, Darijo Sinković 20:15 do 21:45 Predavanje Opća populacija
Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije
Institut kineziologije i sporta, Osječka 11 (dvorana Gripe)
Naziv Vrijeme Vrsta događaja Publika
Predstavljanje dijagnostičke opreme; Damir Zubac, Vladimir Ivančev, Tomislava Jukić 14:30 do 15:00 Prezentacija Opća populacija
Mjerenje parametara plućnih funkcija metodom spirometrije; Marko Erceg, Ante Rađa, Frane Žuvela, Zoran Grgantov, Boris Milavić, Antonio Županović* 15:00 do 17:00 Radionica viši razredi osnovne škole
Mjerenje statičke i dinamičke ravnoteže; Saša Krstulović, Goran Kuvačić, Tea Bešlija, Daria Bilić, Tomislava Jukić, Dražen Čular, Mario Tomljanović, Boris Maleš* 15:00 do 17:00 Radionica viši razredi osnovne škole
Mjerenje snage udarca ruku i nogu; Saša Krstulović, Goran Kuvačić, Tea Bešlija, Daria Bilić, Tomislava Jukić, Dražen Čular, Mario Tomljanović, Boris Maleš* 15:00 do 17:00 Radionica viši razredi osnovne škole
Antropometrijska mjerenja i određivanje sastava tijela metodom bioindependance; Mirjana Milić, Tonči Bavčević, Đuđica Miletić, Alen Miletić, Igor Jelaska, Ivana Glavović* 15:00 do 17:00 Radionica srednja škola
Kako dijagnostikom slabosti utjecati na zdravlje; Ana Kezić, Mario Tomljanović, Tea Bešlija, Dražen Čular, Daria Bilić, Tomislava Jukić* 15:00 do 17:00 Radionica srednja škola
Utvrđivanje statusa stopala aparaturom FOOTSCAN; Jelena Paušić, Biljana Kuzmanić, Nina Ivančić* 15:00 do 17:00 Radionica srednja škola
Ergometar; Ognjen Uljević, Goran Gabrilo, Luka Pezelj, Damir Bavčević, Mia Perić* 15:00 do 17:00 Radionica srednja škola
Streettenis; Ivan Teklić, Ivana Bavčević, Šime Veršić* 15:00 do 17:00 Radionica niži razredi osnovne škole
Kavana Academia, Ruđera Boškovića 27
Naziv Vrijeme Vrsta događaja Publika
Astroparty; Mihaela Kotarac, Antonio Županović, Alen Juginović 19:00 do 23:55 Astroparty Opća populacija
Zvjezdano selo Mosor, Sitno Gornje
Naziv Vrijeme Vrsta događaja Publika
Elon Musk i svemirski letovi; Ante Radonić 19:00 do 20:00 Predavanje Opća populacija
Astronomsko promatranje neba; Tomislav Nikolić, Zoran Knez, Ante Radonić, Mijo Ćurak, Stipe Vladova, Stella Vješnica 20:00 do 23:55 Radionica Opća populacija
Kavana Tinel, Ruđera Boškovića 31
Naziv Vrijeme Vrsta događaja Publika
Otkrivanje Svetog – Ćakula s duhovnikom; Mihael Mišo Prović, Mate Pocrnjić i Zbor Mihovil 20:00 do 21:30 Predavanje, Koncert studenti