Festival znanosti - Slavonski Brod

Petak, 20. travnja 2018.

Srednja medicinska škola, Vatroslava Jagića 3 A, 35 000 Slavonski Brod
Naziv Vrijeme Vrsta događaja Publika
Otkrića na granici lucidnosti, Jadranka Sučević 17:35 do 18:10 Predavanje Opća populacija
Njemački izumi, Suzana Stjepanović 18:20 do 19:00 Predavanje Opća populacija