Festival znanosti - Slavonski Brod

Srijeda, 18. travnja 2018.

Srednja medicinska škola, Vatroslava Jagića 3 A, 35 000 Slavonski Brod
Naziv Vrijeme Vrsta događaja Publika
Što kada zataji transplantirani bubreg?, Zvonimir Bosnić, Marijana Kovačević, Nikolina Bukal i Ninoslav Leko 17:35 do 18:10 Predavanje Opća populacija
Otkriće kompleksnih brojeva i fraktali, Ana Zmaić 18:20 do 19:00 Predavanje Opća populacija