Festival znanosti - Sisak

Subota, 21. travnja 2018.

Šetnica grada Siska, Ulica Stjepana i Antuna Radića, Sisak
Naziv Vrijeme Vrsta događaja Publika
Metali na šetnici 09:00 do 12:00 Izložba, Prezentacija Opća populacija