Festival znanosti - Sisak

Utorak, 17. travnja 2018.

Metalurški fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Aleja narodnih heroja 3, Sisak
Naziv Vrijeme Vrsta događaja Publika
Dan karijera na Metalurškom fakultetu 09:30 do 14:00 Prezentacija, Speed date Opća populacija