Festival znanosti - Pula

Četvrtak, 19. travnja 2018.

Dječji vrtić Mali svijet, Banovčeva 29, Pula
Naziv Vrijeme Vrsta događaja Publika
Dječji izumi, Marinela Lančić, Suzana Pujaca i Davorka Rački Zimolo 08:00 do 16:00 Izložba predškolski uzrast i niži razredi osnovne škole
Stroj za izume profesora Baltazara, Vera Radulović, Helena Bošković, Magda Romić i Suzana Begonja 08:00 do 16:00 Izložba predškolski uzrast
OŠ Tone Peruška Pula, Poljana sv. Martina 6, Pula
Naziv Vrijeme Vrsta događaja Publika
Čovjek koji je vidio budućnost, Natalia Carraro 08:00 Izložba Opća populacija
OŠ Monte Zaro Pula, Boškovićev uspon 24, Pula
Naziv Vrijeme Vrsta događaja Publika
Z bičikleton po Puli, Ana Okmaca 08:00 Izložba Opća populacija
Osnovna škola Šijana Pula, 43. istarske divizije 5, Pula
Naziv Vrijeme Vrsta događaja Publika
Otkrića, Elda Bernobić 08:00 Izložba Opća populacija
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, Zagrebačka ulica 30, Pula
Dječji vrtić Mali svijet, Baltazarova igraonica, Banovčeva 29
Naziv Vrijeme Vrsta događaja Publika
Otkrića profesora Baltazara, Sanja Krizman i Irena Brajković 08:00 do 16:00 Izložba predškolski uzrast
Strukovna škola Pula, Zagrebačka ulica 22, Pula
Naziv Vrijeme Vrsta događaja Publika
Značajna otkrića u nutricionizmu i kozmetici, Ines Pletikos, Blanka Žagar, Dunja Ćosić, Elvedina Korda, Marina Jantoš-Grubešić 10:00 Predavanje 5., 6., 7. i 8. razred osnovne škole, 1., 2., 3. i 4. razred srednje škole
Tehnička škola Pula, Jurja Cvečića 7, Pula
Naziv Vrijeme Vrsta događaja Publika
Galileo Galilei i gravitacijsko ubrzanje, Denis Gentilini i Mario Turić 10:00 Predavanje 5., 6., 7. i 8. razred osnovne škole, 1., 2., 3. i 4. razred srednje škole
Ustanova centar za istraživanje materijala Istarske županije METRIS, Zagrebačka ulica 30, Pula
Naziv Vrijeme Vrsta događaja Publika
Otkrića u mikroskopiji, Vedrana Špada, Tea Zubin Ferri i Josipa Bilić 11:00 do 13:00 Predavanje 5., 6., 7. i 8. razred osnovne škole, 1., 2., 3. i 4. razred srednje škole
Osnovna škola Veli Vrh Pula, Josipa Zahtile 1, Pula
Naziv Vrijeme Vrsta događaja Publika
Inovatori, Igor Jovanović 11:45 Predavanje Opća populacija
Osnovna škola ‒ Scuola elementare Giuseppina Martinuzzi Pula ‒ Pola, Santoriova 1, Pula
Zajednica tehničke kulture Pula, Centar za tehničke aktivnosti Veruda, Trg kralja Tomislava 13, Pula
Naziv Vrijeme Vrsta događaja Publika
Ekolego konstruktorstvo, Jasna Verk i Ivan Iskra 17:00 do 18:30 Radionica 5. i 6. razred osnovne škole