Festival znanosti - Našice

Petak, 20. travnja 2018.

Srednja škola Isidora Kršnjavoga, Ulica Augusta Cesarca 20, 31 500 Našice
Naziv Vrijeme Prostorija Vrsta događaja Publika
Poznata otkrića – idiomi, kolokacije, poslovice, Barbara Bošnjak 08:00 do 19:30 Hol škole Izložba predškolski uzrast i niži razredi osnovne škole, 5., 6., 7. i 8. razred osnovne škole, 1., 2., 3. i 4. razred srednje škole
Arheološka otkrića, Ivana Lijić 08:00 do 19:00 Hol škole Izložba predškolski uzrast i niži razredi osnovne škole, 5., 6., 7. i 8. razred osnovne škole, 1., 2., 3. i 4. razred srednje škole
Andrija Mohorovičić, Potresi, Pokupski potres, Mario Vučković 08:00 do 19:00 Učionica 21 Izložba 7. i 8. razred osnovne škole, 1., 2., 3. i 4. razred srednje škole
Od tradicionalne do digitalne ekonomije (Kriptoekonomija i kriptovalute), Tanja Horvat 08:00 do 19:00 Hol škole Izložba 2., 3. i 4. razred srednje škole
OŠ Kralja Tomislava, Ulica Matice hrvatske 1, 31 500 Našice
Naziv Vrijeme Prostorija Vrsta događaja Publika
Izumi koji su promijenili svijet, Jasmina Vidaković 08:00 do 12:00 Izložba predškolski uzrast i niži razredi osnovne škole, 5., 6., 7. i 8. razred osnovne škole, 1. razred srednje škole
Žene koje su stvarale povijest – Marie Curie, Snježana Mataija 08:00 do 12:00 Instalacija predškolski uzrast i niži razredi osnovne škole, 5., 6., 7. i 8. razred osnovne škole, 1. razred srednje škole
Phonovision – kompaktni disk ili ukras, Katarina Marks, Suzana Mihalek i Kata Jurić 08:00 do 12:00 Radionica predškolski uzrast i niži razredi osnovne škole
Elektromagnet, elektromotor i strujni krug, Branka Lovošević 08:00 do 12:00 Radionica predškolski uzrast i niži razredi osnovne škole
Otkriće polaroidne kamere i fotografije, Ljiljana Kubaša i Dragoljub Siljanoski 08:00 do 12:00 Predavanje predškolski uzrast i niži razredi osnovne škole, 5., 6., 7. i 8. razred osnovne škole, 1. razred srednje škole
Svemir – kako istražujemo svemir (letovi u svemir, ljudi i životinje u istraživanju svemira), Sonja Majer Ćatić 08:00 do 12:00 Radionica predškolski uzrast i niži razredi osnovne škole
Otkriće papira, Tanja Kozina 08:00 do 12:00 Radionica predškolski uzrast i niži razredi osnovne škole
Otkriće u forenzici – daktiloskopija – otisak prsta, Marina Bukvić i Marko Marić 08:00 do 12:00 Radionica predškolski uzrast i niži razredi osnovne škole
Zabavni pokusi iz svijeta znanosti, Tatjana Puhanić i Zdravka Peić 08:00 do 12:00 Radionica predškolski uzrast i niži razredi osnovne škole
Zdravlje na kvadrat, Zvjezdana Gvozdanović, Ivana Guljaš Slivečko, Valentina Barić i Dragana Golub 08:00 do 12:00 Radionica 7. i 8. razred osnovne škole, 1. razred srednje škole
Što su svijetu dali Slovaci – slovački izumitelji (Slovenskí vynálezcovia), Ana Marošević i odabrani učenici OŠ kralja Tomislava 08:00 do 12:00 Radionica predškolski uzrast i niži razredi osnovne škole, 5., 6., 7. i 8. razred osnovne škole, 1., 2., 3. i 4. razred srednje škole
Proviri u tkiva, Dubravka Zubak i Nataša Kruljac 08:00 do 12:00 Radionica 5., 6., 7. i 8. razred osnovne škole, 1. razred srednje škole
Povijest, utjecaj i primjena kettlebella u trenažnom procesu, Marko Žigić i Stjepan Ostroški 08:00 do 12:00 Radionica 5., 6., 7. i 8. razred osnovne škole, 1., 2., 3. i 4. razred srednje škole
Kako je računalo promijenilo svijet?, Perka Gabajček, Ana Katruša i Stanislav Katruša 08:00 do 12:00 Radionica 5., 6., 7. i 8. razred osnovne škole, 1. razred srednje škole
Otkrijmo mikroračunalni svijet – mikrobit, Marija Ivanković i Blaženka Crnov 08:00 do 12:00 Radionica predškolski uzrast i niži razredi osnovne škole, 5., 6., 7. i 8. razred osnovne škole, 1. razred srednje škole
GIRL POWER, Iva Ramljak 08:00 do 12:00 Radionica 5., 6., 7. i 8. razred osnovne škole, 1. razred srednje škole
Velika geografska otkrića – kada, gdje, zašto, kako?, Sandra Hvizdak, Ivana Mesić Kiš i Đurđica Pavlović 08:00 do 12:00 Predavanje predškolski uzrast i niži razredi osnovne škole, 5., 6., 7. i 8. razred osnovne škole, 1., 2., 3. i 4. razred srednje škole
Neuništivi radio, Tanja Majdandžić, Vesna Kovačević-Tomić, Branka Turza i Josipa Zebić 08:00 do 12:00 Predavanje 5., 6., 7. i 8. razred osnovne škole, 1. razred srednje škole
Kako smo otkrivali arheološki lokalitet, Jasna Jurković 08:00 do 12:00 Izložba predškolski uzrast i niži razredi osnovne škole, 5., 6., 7. i 8. razred osnovne škole, 1., 2., 3. i 4. razred srednje škole
Knjiga kao nadahnuće: Izumi iz knjiga, Ivana Ostrički 10:00 do 18:00 Predvorje škole Poster Opća populacija
Tajne vrhunskih znanstvenika, Ivana Ostrički 10:00 do 18:00 Predvorje škole Poster 5., 6., 7. i 8. razred osnovne škole, 1., 2., 3. i 4. razred srednje škole
Poznato o nepoznatom. Poznati znanstvenici i izumitelji koji su ujedno bili svećenici, Anita Zavada 10:00 do 18:00 Predvorje škole Poster predškolski uzrast i niži razredi osnovne škole, 5., 6., 7. i 8. razred osnovne škole, 1. razred srednje škole
Znanstvena otkrića na Torinskom platnu, Mirta Rilko 10:00 do 18:00 Predvorje škole Poster predškolski uzrast i niži razredi osnovne škole, 5., 6., 7. i 8. razred osnovne škole, 1., 2., 3. i 4. razred srednje škole
Kuća čuda, Ana Kuric, Ivana Ostrički, Iva Ramljak i Josip Kanis 10:00 do 18:00 Predvorje škole Instalacija predškolski uzrast i niži razredi osnovne škole, 5., 6., 7. i 8. razred osnovne škole, 1., 2., 3. i 4. razred srednje škole
Što su svijetu dali Slovaci – znanstvena otkrića Slovaka, Tatjana Seničanin i Sandra Kralj Vukšić 10:00 do 18:00 Predvorje škole Izložba predškolski uzrast i niži razredi osnovne škole, 5., 6., 7. i 8. razred osnovne škole, 1., 2., 3. i 4. razred srednje škole
Nepotrebni, smiješni izumi i otkrića, Zdenka Kuk 10:00 do 18:00 Predvorje škole Izložba predškolski uzrast i niži razredi osnovne škole, 5., 6., 7. i 8. razred osnovne škole, 1. razred srednje škole
Velika geografska otkrića – kada, gdje, zašto, kako?, Sandra Hvizdak, Ivana Mesić Kiš i Đurđica Pavlović 13:30 do 16:00 Predavanje predškolski uzrast i niži razredi osnovne škole, 5., 6., 7. i 8. razred osnovne škole, 1., 2., 3. i 4. razred srednje škole
Neuništivi radio, Tanja Majdandžić, Vesna Kovačević-Tomić, Branka Turza i Josipa Zebić 13:30 do 16:00 Predavanje 5., 6., 7. i 8. razred osnovne škole, 1. razred srednje škole
Mirisi kroz povijest – parfem, Mihaela Pokrivka 13:30 do 16:00 Instalacija predškolski uzrast i niži razredi osnovne škole, 5., 6., 7. i 8. razred osnovne škole, 1. razred srednje škole
3D modeli, Dominik Lenardo 13:30 do 16:00 Predavanje 5., 6., 7. i 8. razred osnovne škole, 1. razred srednje škole
Tajna magije, Jelena Šimunović Antunović 13:30 do 16:00 Radionica predškolski uzrast i niži razredi osnovne škole
Otkrijte čaroliju kemijskih pokusa, Zrinka Pinter, Stela Jokić, Martina Jakovljević i Ana-Marija Cikoš 13:30 do 16:00 Radionica predškolski uzrast i niži razredi osnovne škole
Piramide, Anica Janković 13:30 do 16:00 Predavanje predškolski uzrast i niži razredi osnovne škole
Izumi Slavoljuba Eduarda Penkale, Blaženka Vrlja 13:30 do 16:00 Radionica predškolski uzrast i niži razredi osnovne škole, 5., 6., 7. i 8. razred osnovne škole, 1. razred srednje škole
Padobrani, Matija Ravlić 13:30 do 16:00 Radionica predškolski uzrast i niži razredi osnovne škole, 5., 6., 7. i 8. razred osnovne škole, 1. razred srednje škole
Otkrića u medicini, Maja Simel Bošnjaković i Andrea Gorša 13:30 do 16:00 Radionica predškolski uzrast i niži razredi osnovne škole, 5., 6., 7. i 8. razred osnovne škole, 1. razred srednje škole
Antibiogram, Ana Petrošević 13:30 do 16:00 Predavanje predškolski uzrast i niži razredi osnovne škole, 5., 6., 7. i 8. razred osnovne škole, 1., 2., 3. i 4. razred srednje škole
Pokusi koji su promijenili svijet, Danijel Rončevi 13:30 do 16:00 Radionica 5., 6., 7. i 8. razred osnovne škole, 1. razred srednje škole
Vježbanjem do zdravlja, Đurđica Mašić i Silva Jančula 13:30 do 16:00 Radionica 5., 6., 7. i 8. razred osnovne škole, 1. razred srednje škole
Kako svojim riječima utječemo na druge, Gordana Cvijetović 13:30 do 16:00 Radionica predškolski uzrast i niži razredi osnovne škole, 5., 6., 7. i 8. razred osnovne škole, 1. razred srednje škole
Otkrića koja su unaprijedila kvalitetu života osoba s invaliditetom, Martina Martinov Pelin 13:30 do 16:00 Radionica 5., 6., 7. i 8. razred osnovne škole, 1. razred srednje škole
O broju nula, Tomislav Marošević, Blaženka Dudjak i Martina Strapač 13:30 do 16:00 Radionica 5., 6., 7. i 8. razred osnovne škole, 1. razred srednje škole
Hrvatska narodna knjižnica i čitaonica Našice, Trg dr. Franje Tuđmana 5, 31 500 Našice
Naziv Vrijeme Vrsta događaja Publika
Otkrića ‒ svuda oko nas, Silvija Šokić i Marija Buha 09:00 do 19:00 Poster predškolski uzrast i niži razredi osnovne škole, 5., 6., 7. i 8. razred osnovne škole, 1., 2., 3. i 4. razred srednje škole
Cjepivo i cijepljenje, Zorko Kovač 18:30 do 19:00 Predavanje 5., 6., 7. i 8. razred osnovne škole, 1. razred srednje škole