Festival znanosti - Mali Lošinj

Četvrtak, 19. travnja 2018.

Osnovna škola Maria Martinolića, Mali Lošinj
Naziv Vrijeme Vrsta događaja Publika
Najveća otkrića u astronomiji, izložba Astronomskog društva „Leo Brenner“ 08:00 do 14:00 Izložba Opća populacija
Srednja škola Ambroza Haračića, Mali Lošinj
Naziv Vrijeme Vrsta događaja Publika
Otkriće gravitacijskih valova, izložba Hrvatskog astronomskog saveza 08:00 do 14:00 Izložba Opća populacija