Festival znanosti - Hvar

Srijeda, 18. travnja 2018.

Dvorana općine u Jelsi, otok Hvar
Naziv Vrijeme Vrsta događaja Publika
Djelovanje sile na čestice pomoću Microbit-a, Senka Frankić 16:00 do 17:00 Radionica srednja škola
Ne idi s ovim na aerodrom!, Božana Caktaš 16:00 do 17:00 Radionica srednja škola
Opažanje Sunca sa teleskopom 16:30 do 17:00 Opažanja teleskopima svi uzrasti
Utjecaj Sunčeve aktivnosti na Zemlju, Bojan Vršnak 17:00 do 18:00 Predavanje srednja škola
Od učenika do znanstvenika, Mateja Dumbović & Jaša Čalogović 18:00 do 19:00 Predavanje srednja škola, opća populacija
Opažanje noćnog neba sa teleskopom 21:00 Opažanja teleskopima svi uzrasti