Festival znanosti - Bjelovar

Srijeda, 18. travnja 2018.

Narodna knjižnica Petar Preradović Bjelovar
Naziv Vrijeme Vrsta događaja Publika
Tragovima fosila, Jonatan Car, Tatjana Somer i Maja Puc 14:30 do 15:30 Radionica 7. i 8. razred osnovne škole, 1. razred srednje škole