Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, Ulica cara Hadrijana 10d, CAMPUS Osijek

Mjerne jedinice za duljinu kroz vrijeme, Ružica Kolar-Šuper, Petra Abičić, Mirna Iljić, Matea Nađ

Vrijeme za matematiku kroz igru, Željko Gregorović, Viktorija Liščinski, Jelena Kišosondi, Filipa Igrec

Matematičke igre kroz povijest, Željko Gregorović, Ivana Boras

Slavonski Brod u 19. stoljeću, Adriana Marinović, Ana Vondraček, Martina Spajić, Marta Zečević

Mjerenje vremena kroz povijest, Adriana Marinović, Ana Vondraček

Brzina u sportu, Mario Šalinger, Stjepan Furlić, Jurica Lovrinčević, Zvonimir Tomac

Vrijeme je za fosile, Vladimir Filipović, Željko Popović, Irella Bogut

Mjerenje vremena 2, Aurela Štebih, Mia Cigić, Željko Popović

Mjerenje vremena 1, Marija Rastija, Sanja Salopek, Željko Popović

Vrijeme: „Zrnca prošlosti“, Bruno Golemac