Kampus Trsat, Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Sveučilišna avenija 4, Rijeka