Poljoprivredni fakultet, Vladimira Preloga 1, Osijek - Aula Magna

Povijesni osvrt na govedarstvo, Turanović Adela,Dženana Rizvić, Amin Oštraković

Ljudsko tijelo V 2.0, Dorothea Pimpi-Steiner,Maja Mečeri,Boris Lukić,Nikola Raguž

Vrijeme laktacije u koza, Tena Mihić, Josipa Štavalj, Željka Klir, Josip Novoselec

Geni kameni, Maja Mečeri, Dorothea Pimpi-Steiner,Boris Lukić,Nikola Raguž

Vrijeme janjadi, Ana Minarik, Mihael Đurin,Josip Novoselec,Željka Klir

Vrijeme i (ne)vrijeme – Meteorološki i atmosferski fenomeni i ekstremi, Danijel Jug, Bojana Brozović

Životinje kao prognostičari vremena, Maja Mečeri,Dorothea Pimpi-Steiner,Ivana Klarić

Utjecaj nepovoljnih vremenskih čimbenika na proizvodne sposobnosti goveda, Edina Srabović,Almir Sarajlić,Selmina Kukuruzović,Amra Suljkanović

Navodnjavanje kroz vrijeme, Nikolina Burger, Kristina Tadić, Monika Marković

Značaj vremena u praksi navodnjavanja, Vedran Lederer, Vinka Čepo, Monika Marković

Stranice