Kuća novog vremena, Luka Šarić, Tomislav Keser

Datum: 

petak, 28 travnja, 2017 -
12:00 - 13:00

Vrsta događaja: 

Predavanje

Publika: 

2.,3., i 4. raz. SŠ
OP
ST

Sažetak: 

Kuća predstavlja osnovni i specijalizirani oblik tvorevine ljudskog roda u svrhu njegove zaštite od vremena i vremenskih prilika, tj. nastambu. U ovome predavanju prezentirati će se povijesni razvoj kuće kao mjesta za stanovanje. Moderni oblik i funkcionalni ustroj kuće uvelike se razlikuje u odnosu kako je to nekada bilo. One evoluiraju u smjeru nadogradnje istih tehničko tehnološkim sustavima koji omogućavaju ne samo ugodnije življenje nego i tzv. green-living. Iznijeti će se analiza i objasniti će se koji su to osnovni elementi kuće novoga vremena te dati njihov kratki opis. Objasnit će se primjena inteligentnih instalacija (EIB) te će okvirno biti prikazane i cijene elemenata u kući novog vremena.

Biografija: 

Luka Šarić, student

(Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek, luka.saric@etfos.hr)

Rođen 14.08.1993. u Našicama, trenutno prebivalište je u Osijeku. Pohađao je osnovnu školu Jagode Truhelke u Osijeku te završio s odličnim uspjehom. Nakon toga upisuje zagrebačku XV. gimnaziju koju završava s vrlo dobrim uspjehom. 2012. godine upisuje preddiplomski studij elektrotehnike na Elektrotehničkom fakultetu u Osijeku, koji završava 2014. godine s vrlo dobrim uspjehom. Dobro se služi engleskim jezikom i uči njemački jezik. Od računalnih vještina ima dobro vladanje Microsoft Office alatima, osnovna znanja u programskim paketima Matlab, FEMM, Agros2D, programskim jezicima (C, C++, C#, Pascal) te programskom alatu za crtanje (AutoCAD). Nastupao je na Festivalima znanosti s temama „Pretvaranje svjetlosnog elektromagnetskog vala u električnu energiju“ (2014.) i „Solarne elektrane“ (2015.). U slobodno vrijeme se bavi vožnjom bicikla i košarkom.

doc.dr.sc. Tomislav Keser, u svojstvu mentora

(Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek, tomislav.keser@etfos.hr)

Tomislav Keser rođen je u Vinkovcima. Akademsku naobrazbu stječe u Osijeku na elektrotehničkom fakultetu Osijek gdje se kasnije zapošljava te u svojstvu docenta radi i danas. Područje znanstvenog i stručnog interesa obuhvaća tematiku računalnog vida, obrade slike, arhitekture računala, elektronike, CAD/CAM dizajna elektroničkih sustava, industrijskih upravljačkih rješenja, inteligentnih mjernih sustava kao i računalnih sustava specijalne namjene. Kao autor ili koautor objavio je nekoliko desetaka radova na raznim znanstvenim i stručnim skupovima, časopisima te je autor jedne knjige. Kao suradnik radio je na pet znanstvenih i stručnih projekata a u svojstvu voditelja bio je na jednom projektu. Pod njegovim mentorstvom izrađeno je nekoliko desetaka diplomskih i završnih radova studenata elektrotehničkog fakulteta u Osijeku te je vođeno više generacija studenata na festivalima znanosti u svojstvu mentora i stručnog savjetnika.

Prostorija: 

Dvorana 2-31