If I could turn back time..., Draženka Molnar, Vlatka Ivić, Ivana Jurašinović, Marina Knez

Datum: 

četvrtak, 27 travnja, 2017 -
15:50 - 16:35

Vrsta događaja: 

Radionica

Sažetak: 

Radionica IF I COULD TURN BACK TIME bavi se kronološkim poimanjem vremena iz perspektive likova Ralpha Milnea i njegove kratke priče "The Man Who Could Turn Back the Clock". Sudionicima će se kroz polazišnu priču s dva završetka ukazati na  jezične i kulturološke sličnosti i razlike u poimanju vremena u engleskom i hrvatskom jeziku. Cilj je radionice različitim prezentacijskim tehnikama, neverbalnim poticajima te povezivanjem slikovnih prikaza i prenesenog značenja uvesti i proširiti izraze vezane uz vrijeme. Nadalje, analizom autentičnog teksta cilj je osvještavati učenike o važnosti donošenja pravovremenih i promišljenih odluka te aktivnom diskusijom učenike poticati na razvijanje kritičkog i kreativnog razmišljanja. Sudionici će kroz pitanja i odgovore izricati svoje slaganje ili neslaganje te na taj način komentirati obrađeni tekst i primjenjivati ciljani vokabular. Na temelju odabranih riječi i fraza sudionici će pripremiti i prezentirati samostalno osmišljenu verziju priče.  Aktivnim slušanjem i praćenjem odredit će se najzanimljiviji ili najuspješniji uradak. Tijekom radionice će se rabiti pripremljeni materijali koji će se nadopuniti neposredno izrađenim materijalima. Rabit će se različiti oblici rada.

Biografija: 

doc. dr. sc. Draženka Molnar, Filozofski fakultet, Sveučilište J .J. Strossmayera u Osijeku, drazenka@ffos.hr

Draženka Molnar rođena je 1974. godine u Osijeku gdje je i diplomirala na Pedagoškom fakultetu 1998. godine te stekla zvanje profesora engleskog jezika i književnosti i njemačkog jezika i književnosti. Od 1998. do 2003. radi kao nastavnik engleskog jezika u nekoliko osnovnih škola. Od 2003. do 2005. radi kao predavač engleskog jezika na Učiteljskom fakultetu i na Katedri za strane jezike Filozofskog fakulteta u Osijeku. 2005. godine postaje članom Odsjeku za engleski jezik i književnost Filozofskog fakulteta u Osijeku. 2012. godine doktorirala je na Filozofskom fakultetu u Osijeku iz područja humanističkih znanosti, polje jezikoslovlje, grana anglistika. 2013. godine prelazi u status višeg asistenta, a 2015. u docenta. Obnaša dužnost voditeljice Katedre za primijenjenu lingvistiku. Objavila je više znanstvenih radova te sudjelovala na više znanstvenih skupova u zemlji i inozemstvu. Područja znanstveno-istraživačkog interesa uključuju kognitivni i interkulturni komunikacijski pristup usvajanju engleskog kao stranog jezika, usvajanju engleskog jezika kod učenika rane školske dobi, stilove i strategije u učenju i poučavanju engleskog kao stranog jezika te izradu i evaluaciju nastavnog materijala. Članica je Hrvatskog društva za primijenjenu lingvistiku (HDPL),  International Association of Paremiology (IAP) i  Hrvatskog udruženja profesora engleskog jezika (HUPE).

http://web.ffos.hr/cv/130/anglistika/drazenka-molnar

 

Vlatka Ivić, viši lektor, Filozofski fakultet, Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku, vivic@ffos.hr 

Vlatka Ivić je diplomirala na Filozofskom fakultetu u Osijeku engleski i njemački jezik i književnost. Zaposlena je na Filozofskom fakultetu u Osijeku. Iskustvo je stekla radeći kao profesor engleskog i njemačkog jezika na II. gimnaziji u Osijeku, a sada kao viši lektor predaje Suvremeni engleski jezik na Odsjeku za engleski jezik i književnost. Surađuje s izdavačkom kućom Školska knjiga kao autor/suautor novih izdanja udžbenika za engleski jezik te kao  INSET teacher trainer drži radionice za nastavnike engleskog jezika. Bavi se područjima metodologije stranog jezika, novih tehnologija u nastavi i razvojem kreativnog i kritičkog mišljenja u nastavi.

http://www.ffos.unios.hr/cv/128/anglistika/vlatka-ivic

 

Ivana Jurašinović, studentica 2. godine diplomskog studija Engleskog jezika i književnosti i Hrvatskog jezika i književnosti, nastavnički smjer, Filozofski fakultet u Osijeku,ivana.jurasinovic@gmail.com

Ivana Jurašinović rođena je 27. listopada 1993. godine u Novoj Gradiški. Završila je osnovnu školu „Mato Lovrak“ u Novoj Gradiški, a zatim maturirala u općoj gimnaziji u Novoj Gradiški. Trenutno studira na Filozofskom fakultetu u Osijeku, na završnoj godini dvopredmetnog nastavničkog studija (Hrvatski jezik i književnost i Engleski jezik i književnost). 

 

Marina Knez, studentica 2. godine diplomskog studija Engleskog jezika i književnosti i Hrvatskog jezika i književnosti, nastavnički smjer, Filozofski fakultet u Osijeku, marina.knez08@gmail.com

Marina Knez rođena je 28. kolovoza 1992. godine u Požegi. Završila je osnovnu školu „Hugo Badalić“ u Slavonskom Brodu te maturirala u Ekonomsko-birotehničkoj školi (smjer: hotelijersko-turistički tehničar) u Slavonskom Brodu. Trenutno studira na Filozofskom fakultetu u Osijeku, na završnoj godini dvopredmetnog nastavničkog studija (Hrvatski jezik i književnost i Engleski jezik i književnost).

Publika (slobodan unos): 

niži razredi SŠ

Prostorija: 

Učionica 11