Ugljikov dioksid - heroj ili zločinac efekta staklenika, Martina Varga, Dora Horvatić

Datum: 

četvrtak, 27 travnja, 2017 -
14:00 - 15:00

Vrsta događaja: 

Radionica

Publika: 

5. i 6. raz. OŠ
7. i 8. raz. OŠ, 1. raz. SŠ
2.,3., i 4. raz. SŠ

Sažetak: 

Bez atmosfere koja omogućava zadržavanje Sunčeve topline Zemlja bi bila hladna i gotovo beživotna. Količina Sunčeve energije koja je apsorbirana i radijalno emitirana sa Zemlje ovisi o atmosferi i njenom sastavu. Staklenički plinovi, kao vodena para, ugljikov dioksid i metan prirodno su u malim količinama prisutni u atmosferi. Ugljikov dioksid apsorbira i emitira toplinsku energiju kao infracrveno zračenje. Apsorbirana energija emitira se  u svim smjerovima, nekad ta energija izađe u Svemir a nekad se vraća prema površini Zemlje čineći efekt staklenika. Direktna mjerenja koncentracije ugljikovog dioksida u atmosferi provode se od 1958. godine kada je koncentracija bila 315 ppm dok je u 2016. godiniiznosila preko 400 ppm. Još sredinom 19. stoljećaArrhenius je izračunao da promjene koncentracije ugljikovog dioksida mogu dovesti do značajnog zagrijavanja ili hlađenja Zemljine površine i od tada su njegovi zaključci predmet brojnih globalnih debata. U ovoj radionici jednostavnim kemijskim reakcijama proizvesti ćemo ugljikov dioksid te uz pomoć infracrvenog termometra pratiti zagrijavanje i hlađenje zraka s različitim udjelima ugljikovog dioksida te njegov doprinos efektu staklenika.

Biografija: 

Martina Varga (viši asistent, Odjel za biologiju, martina.varga@biologija.unios.hrmartinavarga031@gmail.com).

rođena je 25. studenog 1983. godine u Osijeku. III. Gimnaziju u Osijeku završila je 2002. godine i upisala iste godine Pedagoški fakultet u Osijeku, smjer Biologija-kemija. Diplomirala 2007. godine na Odjelu za biologiju. Doktorirala je na Poslijediplomskom interdisciplinarnom sveučilišnom studiju Molekularne bioznanosti Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku, Sveučilišta u Dubrovniku i Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu 2015. godine. Od 2008. godine zaposlena je na Odjelu za biologiju, Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku u zvanju asistenta, a od 2015. godine u zvanju višeg asistenta. Sudjelovala je u izvođenju vježbi i seminara iz predmeta: Fiziologija bilja, Molekularna ekofiziologija biljaka, Fiziologija stresa biljaka,  Biljni testovi toksičnosti te Osnovni praktikum iz opće kemije.  

 

Dora Horvatić (studentica 2. godine diplomskog sveučilišnog studija Biologije, znanstveni smjer Odjel za biologiju, dora.horvatic@gmail.com) rođena je 20. studenog 1992. godine u Osijeku. Nakon osnovne škole, završila 2011. godine III. Gimnaziju u Osijeku (prirodoslovno-matematički smjer).  2012. godine upisala se na Preddiploski studij Biologije, Odjel za biologiju Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku te je trenutno student diplomskog sveučilišnog studija Biologija, znanstveni smjer na Odjelu za biologiju. Kao suradnik sudjelovala je na Festivalu znanosti održanom 2013. godine.  

Prostorija: 

Laboratorij 306