Euklidovi Elementi - 23 stoljeća matematičke Biblije, Darija Brajković, Tomislav Marošević, Katarina Vincetić

Datum: 

četvrtak, 27 travnja, 2017 -
12:00 - 13:00

Vrsta događaja: 

Predavanje

Publika: 

2.,3., i 4. raz. SŠ
OP

Sažetak: 

Učenjak Euklid djelovao je početkom trećeg stoljeća prije Krista u egipatskoj Aleksandriji, tadašnjem svjetskom središtu znanosti i obrazovanja. Njegovo djelo Elementi obuhvaća cjelovit prikaz matematičkih spoznaja i rezultata mnogih matematičara do toga doba. Sastavljeno je od trinaest knjižica i u njemu su matematički sadržaji sustavno logički povezani. Na temelju polaznih definicija i postulata dokazuju se teoremi, koji redom slijede iz osnovnih tvrdnji ili iz već dokazanih teorema. Sve do dvadesetog stoljeća, djelo Elementi jest uzor pisanja matematičkog udžbenika, te spada u najviše prevođene matematičke knjige.  U predavanju se daje pregled matematičkih rezultata sadržanih u Euklidovim Elementima.

Biografija: 

Darija Brajković, Tomislav Marošević, Katarina Vincetić

Sastavnica: Odjel za matematiku, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku

 

Darija Brajković

Zvanje: magistra matematike

Zanimanje: asistent

E-mail: dbrajkovic@mathos.hr

Web stranica: http://www.mathos.unios.hr/index.php/kadrovi/nastavnici-i-suradnici/124  

Životopis:

Darija Brajković rođena je 22. lipnja 1987. u Đakovu. Osnovnu školu i srednju školu, opću gimnaziju A.G. Matoša, pohađala je u Đakovu. Sveučilišni preddiplomski studij matematike završila je 2009. godine na Odjelu za matematiku u Osijeku. Iste godine upisuje diplomski sveučilišni studij Teorijske matematike na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu koji završava 2011. godine. Trenutno je upisana na Zajednički sveučilišni poslijediplomski doktorski studij matematike na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu i član je seminara za Unitarne reprezentacije i automorfne forme. U prosincu 2012. godine postaje asistent u naslovnom suradničkom zvanju na Odjelu za matematiku Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku, a od srpnja 2013. godine zaposlena je kao asistent na Odjelu za matematiku. Osnovno područje znanstvenog zanimanja joj je teorija reprezentacija p-adskih grupa.

 

 

Tomislav Marošević 

Zvanje: doc.dr.sc.

E-mail: tmarosev@mathos.hr

Web stranica: http://www.mathos.unios.hr/index.php/kadrovi/nastavnici-i-suradnici/  

Životopis:

Tomislav Marošević rođen je 1962. u Osijeku. Osnovnu i srednju školu pohađao je u Osijeku. Završio je studij matematike-fizike na Pedagoškom fakultetu u Osijeku 1987. godine. Magistrirao je 1994. na Matematičkom odjelu Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, gdje je i doktorirao (disertacija "Problem diskretne Lp aproksimacije u nekim specijalnim matematičkim modelima", mentor prof.dr.sc. R. Scitovski)  1998.god. Od 1987. zaposlen je na tadašnjem Studiju elektrotehnike (današnjem Fakultetu elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija) u Osijeku kao istraživač-pripravnik za područje matematika, zatim je radio u zvanju asistenta, a 1999. izabran je u zvanje docenta za područje matematika. Od godine 2000. uposlen je i na Odjelu za matematiku Sveučilišta u Osijeku, a od 2005. s punim radnim vremenom. Bio je voditelj više od 50 diplomskih radova iz područja matematike. Objavio je kao autor i suautor 25 stručna i znanstvena rada iz područja matematike u časopisima i zbornicima znanstvenih skupova.

 

 

Ime i prezime: Katarina Vincetić

Zvanje: magistra edukacije matematike i informatike

E - mail: kvincetic@mathos.hr

WEB – STRANICA: http://www.mathos.unios.hr/index.php/kadrovi/nastavnici-i-suradnici/411

ŽIVOTOPIS:

Katarina Vincetić rođena je 19. rujna 1990. godine u Vinkovcima. Osnovnu školu pohađala je u Županji i u Tenji, te 1. gimnaziju u Osijeku. 2009. godine upisala je Sveučilišni nastavnički studij matematike i informatike na Odjelu za matematiku u Osijeku koji je završila u srpnju 2015. godine i stekla titulu magistre edukacije matematike i informatike. Nakon kratkotrajnog rada u školi kao profesorica matematike i informatike, u listopadu 2015. godine zapošljava se na Odjelu za matematiku kao asistent. U listopadu 2016. godine upisuje doktorski studij na

Prirodoslovnom matematičkom fakultetu u Zagrebu. Profesionalni cilj: daljnja edukacija i usavršavanje u svim područjima matematike, a prvenstveno u području metodike nastave matematike.

 

Prostorija: 

Predavaonica P-36