Od problema do hipoteze i natrag – Principi društvenih istraživanja, Toni Pranić

Datum: 

četvrtak, 27 travnja, 2017 -
15:00 - 16:00

Vrsta događaja: 

Radionica

Publika: 

ST

Sažetak: 

Radionica će  studentima dati uvid u logiku znanstvenih istraživanja. Osnovni dijelovi koji će se obrađivati su odabir problema, istraživačka pitanja i hipoteza. U tom dijelu radionica se bazira na razrađivanju pojedinačnih postupaka temeljem primjera iz različitih znanstvenih polja. Nakon toga se razrađuju pojedini primjeri kroz navedene faze. Drugi dio radionice tiče se varijabli i njime se produbljuju prethodno iznesena shvaćanja istraživačkog postupka. Faze istraživačkog procesa postavljaju se iz ugla varijabli te se sudionike suočava razmišljanjem o čimbenicima određenog problema. U tom pogledu varijable se predstavljaju kao mehanizmi koji određuju problem. Nadalje se pitanje varijabli problematizira kroz odnose korelacije i kauzalnosti.  Radionica se temelji na predstavljanju ključnih koraka i problema te kroz njihovo riješavanje na spomenute dvije razine. Završni dio radionice bavi se iznošenjem mogućih strategija u promišljanju problema i osmišljavanju istraživanja.

Cilj radionice je približiti principe provođenja znanstvenog istraživanja te zainteresirati studente za usavršavanje vještina akademskog pisanja. Sa zainteresiranim polaznicima se planira naknadno, izvan okvira festivala, organizirati kraća serija susreta radioničarskog karaktera koji bi obuhvaćali teme iz akademskog pisanja i uvoda u znanstveni rad.

Biografija: 

Toni Pranić, mag.soc.

Zaposlen je kao asistent na Pravnom fakultetu Osijek, na kolegijima Sociologija i Osnove sociologije. Na tom mjestu radi od 2014. Završio je preddiplomski studij sociologije i povijesti na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu. Diplomirao znanstveni smjer sociologije na Hrvatskim studijima 2013., s temom Postavke društvene integracije u sociološkoj teoriji, kod prof.dr.sc. Ivana Markešića. Od 2015. pohađa doktorski studij sociologije na Sveučilištu Corvinus u Budimpešti. Područje užeg znanstvenog interesa je vezano uz društvenu pravednost i socio-psihološke mehanizme koji utječu na promjene vjerovanja o pravednosti. Ostale teme od interesa su društvena solidarnost, društvene nejednakosti, obrazovanje, odnos društva i prava, sociološke teorije, analitička sociologija...

Lista radova na google znalcu https://scholar.google.hr/citations?user=gqkDB2YAAAAJ&hl=hr

Prostorija: 

Dvorana 4/17