Krajnje je vrijeme da me prestanete zvati – Registar „NE ZOVI“, Ivica Pavić

Datum: 

četvrtak, 27 travnja, 2017 -
11:30 - 12:30

Vrsta događaja: 

Predavanje

Publika: 

OP

Sažetak: 

Predavanje je osmišljeno na način da se u 30-tak minuta izlože razlozi i ciljevi osnivanja, način funkcioniranja i prijave u Registar „Ne zovi“, rokovi upisa, način provjere upisa, prijave kršenja obveza nastalih upisom u Registar te postupanja nadležnih tijela po prijavama i druga slična pitanja (npr. statistički podaci o broju upisanih brojeva i zabilježenih kršenja), a da se zatim, kroz navođenje primjera iz prakse i postavljanja pitanja sudionicima predavanja, otvori rasprava o nekim spornim područjima istaknutima u emisiji Hrvatskog radija Glas potrošača i drugim medijima, kao i o područjima od naročitog interesa za pojedine skupine građana. Na predavanju će, prije otvaranja rasprave, ukratko biti prikazan i sadržaj obrasca za prijavu te eventualne dvojbe koje postoje ili mogu nastati oko načina ispunjavanja pojedinih stavki iz obrasca.

Biografija: 

Ivica Pavić, mag. iur., asistent na Katedri ustavnih i političkih znanosti Pravnog fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, e-mail: ipavic@pravos.hr, zaposlen na Pravnom fakultetu u veljači 2015. godine gdje izvodi seminarsku nastavu na kolegijima Ustavno pravo, Osnove ustavnog prava, Ustrojstvo i djelovanje javnog sektora, Lokalna samouprava i Nomotehnika te djelomično nastavu na kolegijima Ustrojstvo i djelovanje javnog sektora i Osnove ustavnog prava, student poslijediplomskog doktorskog studija prava na Pravnom fakultetu od 2016., objavio jedan znanstveni rad, sudjelovao na interdisciplinarnoj znanstvenoj konferenciji u Madridu u rujnu 2016. godine

Prostorija: 

Dvorana 1