Ovo je moje vrijeme…, Ana Kurtović, Ana Babić Čikeš, Sanja Bulog.

Datum: 

četvrtak, 27 travnja, 2017 -
10:00 - 11:00

Vrsta događaja: 

Psihološko savjetovalište

Publika: 

ST

Podnaslov: 

Najava na sbulog@unios.hr.

Sažetak: 

Vrijeme studiranja puno je izazova i novih prilika, te je mnogima period pun lijepih iskustava. Međutim, to je također vrijeme koje zadrži puno stresa i zahtijeva prilagodbu mlade osobe. Jedan od čimbenika, koji pomaže studentima u prilagodbi na novu fazu u životu, je dobro slika o sebi, odnosno samopoimanje. Samopoimanje je mentalna slika pojedinca sebe samoga, njegovo vjerovanje kakva je on osoba. Ukoliko je opća slika o sebi utemeljena na realnim procjenama svojih osobina i sposobnosti, može imati puno poželjnih posljedica u vidu dobre prilagodbe, uspješnog rasta i razvoja te stabilnog samopoštovanja. Međutim, ukoliko je bazirana na nerealnim procjenama, može ozbiljno narušiti akademsko, radno, socijalno i svakodnevno funkcioniranje osobe i učiniti vrijeme studiranja težim i dužim. Na radionici će studenti imati priliku osvijestiti svoje viđenje sebe, procijeniti njegovu utemeljenost i realnost, prepoznati učinak na vlastito funkcioniranje te naučiti kako realistično procijeniti svoje jake i slabe strane. Očekuje se da će radionica imati povoljan učinak na prilagodbu studenata i unaprijediti njihovu  kvalitetu života tijekom cijelog vremena studiranja.

Biografija: 

Ana Kurtović, doc. dr. sc., Filozofski fakultet Osijek, Odsjek za psihologiju, akurtovi@ffos.hr, anakurtovic@yahoo.com

Ana Kurtović rođena je u Osijeku, 1978. godine, gdje je završila osnovnu školu i Jezičnu gimnaziju. Studij psihologije završila je na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, gdje je diplomirala 2002. godine. Znanstveni poslijediplomski magistarski studij psihologije završila je na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu gdje je, 2006. godine, magistrirala na temu „Atribucijski stilovi i depresivnost kod adolescenata“. Izvandoktorski studij psihologije završila je,  također,  na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu gdje je, 2010. godine, doktorirala na temu „Rizični i zaštitni čimbenici depresivnosti u adolescentnoj dobi“. Osim temeljnog obrazovanja, završila je i niz dodatnih edukacija (edukacija volontera za rad na Telefonu za psihološku pomoć,  edukacija iz nedirektivnog psihološkog savjetovanja, edukacija iz Kognitivno-bihevioralne psihoterapije (2. stupanj), edukacija za CAP (Child Assault Prevention) program prevencije zlostavljanja djece). Od prosinca 2003. godine zaposlena je na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku. Područje interesa joj je klinička psihologija, psihoterapija i savjetovanje te rizični i zaštitni čimbenici mentalnog zdravlja. Članica je niza strukovnih udruženja, uključujući Hrvatsku psihološku komoru, Hrvatsko psihološko društvo, Društvo psihologa Osijek, Sunce – društvo za psihološku pomoć, Centar za primijenjenu psihologiju CPP Osijek te HUBIKOT  Hrvatsko udruženje za bihevioralno kognitivne terapije. Također, radi kao terapeut i savjetovatelj u Psihološkom savjetovalištu za studente Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku. http://web.ffos.hr/psihologija/?id=164

 

Ana Babić Čikeš, dr. sc., Filozofski fakultet Osijek, Odsjek za psihologiju, anababic.os@gmail.com, ababic@ffos.hr

Ana Babić Čikeš rođena je 26. kolovoza 1979. g. u Splitu. Osnovnu školu i opću gimnaziju završila je u Đakovu nakon čega je upisala studij psihologije na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu, gdje je i diplomirala 2004. g. Na istom je fakultetu 2013. g. obranila doktorsku disertaciju pod mentorstvom prof. dr. sc. Vesne Buško na temu "Razvoj emocionalne inteligencije u ranoj adolescenciji".

Nakon dvije godine rada u osnovnim školama na radnim mjestima stručnog suradnika psihologa, 2005. g. se zaposlila na Filozofskom fakultetu u Osijeku gdje predaje kolegije iz područja razvojne psihologije i psihološko savjetovanje.

Posebna područja njezinog interesa su psihološko savjetovanje i psihoterapija, te je polaznica III. stupnja edukacije iz kognitivno-bihevioralnih terapija. Aktivna je u Psihološkom savjetovalištu za studente Filozofskog fakulteta i Savjetovalištu Društva za psihološku pomoć Sunce. Završila je i niz drugih dodatnih edukacija (Trening trenera o psihotraumi, Edukacija iz nedirektivnog pristupa u psihoterapiji, Nasilje prema djeci i među djecom, Stresni i traumatski događaji i njihove posljedice; Usavršavanje u vještinama vođenja individualnih i skupnih psiholoških kriznih intervencija), a od 2005.g. je članica je Tima za psihološke krizne intervencije u sustavu osnovnog i srednjeg školstva RH. U dosadašnjem radu bavila se također osmišljavanjem i provedbom raznih preventivnih programa. Također, radi kao terapeut i savjetovatelj u Psihološkom savjetovalištu za studente Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku. http://web.ffos.hr/psihologija/?id=159

 

Sanja Bulog (mag. psych, Ured za studente s invaliditetom, sbulog@unios.hr,).

Diplomirala je 2016. godine na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta u Osijeku diplomskim radom na temu „Povezanost percepcije roditelja, tjelesnog srama i odstupajućih navika hranjenja“. U dosadašnjem je radu sudjelovala na različitim konferencijama, gdje se može izdvojiti aktivno sudjelovanje na prvoj konferenciji Hrvatskog udruženja za bihevioralno-kognitivne terapije s međunarodnim sudjelovanjem (izlaganje „Pozitivne i negativne automatske misli kod studenata – razlike psihologa i nepsihologa“) te aktivno sudjelovanje na znanstveno-stručnom skupu IV. sarajevski dani psihologije (izlaganje „Ispitivanje zdravstvenih ponašanja, zdravstvenog lokusa kontrole i generalnog optimizma kod studenata“). Sudjeluje u radu Psihološkog savjetovališta za studente Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku (savjetovanje, psihoedukativne aktivnosti, predavanja, radionice).