Studentski pristupi učenju, Gabrijela Vrdoljak

Datum: 

četvrtak, 27 travnja, 2017 -
12:00 - 13:00

Vrsta događaja: 

Predavanje

Publika: 

OP
ST

Sažetak: 

U kontekstu današnjeg društva, akademsko postignuće sve je značajnije. Unatoč velikom broju istraživanja, sama definicija, kao i odrednice akademskog postignuća i dalje su nejasne. Dosadašnja istraživanja pokazuju da način na koji studenti pristupaju učenju će imati utjecaj na akademsko postignuće. U okviru koncepta studentskog pristupa učenju, Biggs (1987) razlikuje tri pristupa: dubinski, površinski i strateški. Studenti koji dubinski pristupaju učenju su intrinzično motivirani, osobni interes i uživanje vide kao svrhu učenja, aktivno traže smisao u onome što uče te povezuju novo naučeno s već postojećim znanjem. Studenti koji površinski pristupaju učenju su uglavnom ekstrinzično motivirani, učenjem nastoje izbjeći neuspjeh, pamte te reproduciraju materijale bez povezivanja gradiva ili traženja smisla u onome što uče. Studenti koji strateški pristupaju učenju su usmjereni na postizanje uspjeha i dobivanje dobrih ocjena, odabiru optimalne strategije, zalažu se za pronalaženje optimalnih materijala i uvjeta za učenje.Predavanje će se baviti pitanjima: Na koji način će pojedini pristup učenju imati efekt na akademsko postignuće? Kako se mijenjaju pristupi učenju od prve do apsolventske godine studija? Razlikuju li se studenti različitih studijskih disciplina s obzirom na način kako pristupaju učenju?

Biografija: 

dr. sc. Gabrijela Vrdoljak, poslijedoktorandica

Odsjek za psihologiju, Filozofski fakultet Osijek

e-mail: gpiri@ffos.hr

web: http://www.ffos.unios.hr/cv/150/psihologija/gabrijela-vrdoljak

 

 Životopis  predavača:

 Gabrijela Vrdoljak  rođena je u Osijeku gdje je završila osnovnu školu i srednju jezičnu gimnaziju. 2007. godine diplomirala je na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu. 2008. godine zaposlila se na Studiju psihologije (danas Odsjek za psihologiju) Filozofskog fakulteta u Osijeku. 2009. godine upisala je Poslijediplomski doktorski studij psihologije na Filozofskom fakultetu u Zagrebu pod mentorstvom redovite profesorice  dr.sc. Vesne Vlahović-Štetić.  Doktorski rad pod naslovom: "Ciljne orijentacije za učenje, ličnost i obrazovni ishodi u  nastavi fizike"  obranila je 03. srpnja. 2015. godine.

Gabrijela Vrdoljak izvodi nastavu na Filozofskom fakultetu u Osijeku na kolegijima iz područja školske psihologije i psihologije obrazovanja.

Gabrijela Vrdoljak izlagala je radove na domaćim i međunarodnim znanstveni i stručnim skupovima. Objavila je šest izvornih, znanstvenih radova. Bila je četiri puta članica programsko-organizacijskog odbora na znanstveno-stručnom skupu posvećenom pitanjima nasilja koji se svake dvije godine održava u Osijeku, a 2011 godine bila je članica programsko-organizacijskog odbora godišnje konferencije psihologa. Gabrijela Vrdoljak članica je Hrvatskog-psihološkog društva i Hrvatske psihološke komore.