Što vrijeme čini čovjeku?, Robert Mujkić, Radivoje Radić, Željka Perić Kačarević, Anđela Marić, Katarina Major

Datum: 

četvrtak, 27 travnja, 2017 -
12:00 - 13:00
četvrtak, 27 travnja, 2017 -
13:00 - 14:00
četvrtak, 27 travnja, 2017 -
14:00 - 15:00
četvrtak, 27 travnja, 2017 -
15:00 - 16:00

Vrsta događaja: 

Radionica

Publika: 

7. i 8. raz. OŠ, 1. raz. SŠ
2.,3., i 4. raz. SŠ

Sažetak: 

Što vrijeme čini ljudskom tijelu za vrijeme života, to i sami znate…starimo. Međutim, uz pomoć raznih kemikalija kao što su formaldehid, formalin, glicerol...nakon smrti za naše tijelo u znanstvenom smislu vrijeme može i „stati“, upravo na taj način imamo mogućnost konstantnog znanstvenog  proučavanja te analiziranja anatomske građe našeg tijela i nakon smrti. Pozivamo Vas da dođete i ovom prilikom pogledate kako i na koji način su ljudsko tijelo i njegovi organi pripremljeni te očuvani za daljnju edukaciju i proučavanje…

Biografija: 

Robert Mujkić, prof. biol. kem. – asistent, Katedra za anatomiju i neuroznanost

robert.mujkic@mefos.hr

Životopis: “Rođen u Osijeku 18.06.1985., osnovnu školu završava u Valpovu, a srednju Medicinsku – smjer medicinski tehničar u Osijeku. Nakon srednje škole upisuje studij biologije i kemije na Odjelu za biologiju, Sveučilište J.J.Strossmayer u Osijeku, na kojem je  uspješno diplomirao 2010. godine. Nakon kratkotrajnog volontiranja na Poljoprivrednom fakultetu, odlazi na stručno osposobljavanje u Srednju školu Valpovo iz kemije, smjer opća gimnazija. Nakon stručnog osposobljavanja zapošljava se u Osnovnoj školi Jagode Truhelke u Osijeku na mjesto nastavnika biologije. U Tehničkoj i prirodoslovnoj gimnaziji Ruđer Bošković u Osijeku 2015. godine polaže državni stručni ispit iz kemija gdje stječe titulu mag. biol. et chem. odnosno profesora biologije i kemije. U OŠ Jagode Truhelke ostaje raditi do 2016. godine. Iste godine zapošljava se na mjesto asistenta pri Katedri za anatomiju i neuroznanost Medicinskog fakulteta Osijek gdje je zadužen za izvođenje nastave iz anatomije za studente fizioterapije, dentalne higijene i sestrinstva.

 

prof.dr.sc. Radivoje Radić, dr.med -  predsjednik katedre za anatomiju i neuroznanost

rradic@mefos.hr

Životopis: Rođen u Osijeku 05. 10. 1969., gdje je završio osnovnu u srednju školu. Završio je studij medicine na Medicinskom fakultetu Zagreb (studij u Osijeku) 1994. godine. Poslijediplomski studij Biomedicina i zdravstvo na Prirodoslovno matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu završava 1999. godine obranom magistarskog rada "Dinamička anatomija prednjeg odjeljka potkoljenice" od mentorstvom prof. dr. sc. Vasilija Nikolića. Doktorsku disertaciju pod naslovom "Različitosti rasporeda masnog tkiva ljudi u interakciji s razinom leptina u krvi" brani 2002. godine na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku pod mentorstvom prof. dr. sc. Vasilija Nikolića. Od 1996. godine uposlen ja na Katedri za anatomiju i neuroznanost i izvodi nastavu na preddiplomskoj, diplomskoj i poslijediplomskoj razini. Predsjednik je Katedre od 2003. godine, a od 2004. godine voditelj je studija sestrinstva. Od 2014. godine član je Uprave Medicinskog fakulteta Osijek kao prodekan za međuinstitucijske odnose i razvoj. U zvanju redovitog profesora je od 2011. godine.U znanstvenim istraživanjima se bavi funkcionalnom anatomijom, osobito funkcionalnom građom masnog tkiva te unaprjeđivanjem kvalitete nastavnog procesa na studijskim programima. Dosada je objavio preko 30 radova u međunarodno indeksiranim časopisima (CC, SCI).

 

dr.sc. Željka Perić Kačarević mag. biol. - asistent-znanstveni novak, Katedra za antomiju i neuroznanost

zperic@mefos.hr

Životopis: “Rođena u Osijeku 25. 09. 1986., gdje je završila osnovnu i srednju školu. Završila je studij znanstvenog smjera biologije na Odjelu za biologiju (studij u Osijeku) 2010. godine. Poslijediplomski studij  Biomedicina i zdravstvo na Medicinskom fakultetu Osijek završava 2017. godine obranom doktorskog  rada " Utjecaj prehrane bogate mastima na obujam i  strukturu koštanog tkiva te na parenhim jetre u muških potomaka štakora" pod mentorstvom prof. dr. sc. Olga Cvijanović, dr.med. Od 2011. godine uposlena ja na Katedri za anatomiju i neuroznanost i izvodi nastavu na preddiplomskoj, diplomskoj i poslijediplomskoj razini. U znanstvenim istraživanjima se bavi funkcionalnom anatomijom, osobito funkcionalnom građom masnog tkiva te njegovim utjecajem na ostale organske sustave. Sudjeluje na  projektima; „Auditory prepulse inhibition of neuronal activity in the rat cochlear root nucleus“, „Biomehanika čvrstih organskih tkiva“, „Uloga koštanog morfogenetskog proteina - 9 u akutnom i kroničnom oštećenju jetre“  te objavljuje radove na tu temu.”

 

Anđela Marić, dr.med. -  asistent, Katedra za antomiju i neuroznanost

angela.maric@gmail.com

Životopis: Anđela Grgić rođena je u Derventi 10. veljače 1986. god. Nakon maturiranja u Općoj gimnaziji Osijek 2004. godine upisuje studij Medicinskog fakulteta Osijek, te nakon diplomiranja 2010. godine odrađuje pripravnički staž doktora medicine pri KBC Osijek. Od 2010. do 2016. god. pohađala Poslijediplomski studij Biomedicina i zdravstvo. Od ožujka 2012. god. zaposlena je kao asistent suradnik na Katedri za anatomiju i neuroznanost Medicinskog fakulteta. Paralelno sa znanstveno-nastavnim aktivnostima od rujna 2014. god. na specijalističkom je usavršavanju iz Fizikalne medicine i rehabilitacije. U slobodno vrijeme obožava putovati sa suprugom i društvom, kuhati, igrati tenis.”

 

Katarina Major – student

katarina.major6@gmail.com

Životopis:Rođena u Našicama 6.06.1996., osnovnu školu završava u Tenji, dok u Osijeku upisuje Srednju medicinsku školu, smjer “medicinski tehničar” gdje tijekom školovanja sudjeluje u mnogobrojnim aktivnostima za što prima pohvalnicu za odličan uspjeh tijekom petogodišnjeg srednjoškolskog obrazovanja u zanimanju medicinska sestra opće njege, Medicinska škola Osijek, lipanj 2016. Nakon srednje škole upisuje preddiplomski studij Dentalne medicine na Medicinskom fakultetu Osijek.”